top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 12. april 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet 12. april 2021.


Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer var til stedet på møtet og vi behandlet totalt 22 saker. På grunn av smitteverntiltakene ble møtet gjennomført digitalt. Det er nå ca 80 saker i borettslaget som styret på en eller annen måte må følge opp.


Regnskap for første kvartal

Styret gjennomgikk regnskapet for første kvartal. Fordi vi ikke har kunne avholde generalforsamling enda, er sammenligningsgrunnlaget forslag til budsjett for 2021.Generalforsamling 2021

Som vi tidligere har informert om, måtte også årets generalforsamling utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Akkurat nå er det ikke tillatt å gjennomføre noen arrangementer i Oslo og vi vet ikke når det igjen vil være tillat å samle mange nok mennesker til at vi kan gjennomføre generalforsamlingen.


Det er nylig gjort endringer i borettslagsloven som åpner for å avholde digitale generalforsamlinger i borettslag. Styret ønsker primært en ordinær generalforsamling med fysisk oppmøte. Det er samtidig noen frister vi må forholde oss til. I borettslagsloven er det frist for å avholde generalforsamlinger innen utgangen av juni. Vi må også sende inn regnskapet til Brønnøysundregisteret innen 31. juli. I fjor ble denne fristen utsatt og det var derfor mulig å gjennomføre generalforsamling i august. I år er ikke fristen utsatt og vi må derfor få behandlet regnskapet før utgangen av juli. Styret mener det ikke er et alternativ å ha generalforsamling i sommerferien og i praksis må vi derfor gjennomføre generalforsamling på en eller annen måte innen utgangen av juni.


Styret håper at det vil være mulig å gjennomføre fysisk generalforsamling før sommeren, men kommer samtidig til å begynne å planlegge for en digital generalforsamling dersom det ikke blir lov å gjennomføre med fysisk oppmøte før sommeren.


De fleste dokumentene til generalforsamlingen er klare og ligger på nettsidene. Du finner de her.


Tilbud på forretningsførsel

Styret har innhentet tilbud fra noen ulike firmaer på forretningsførsel. Styret har ikke konkludert i denne saken, men vi ønsker å undersøke om andre forretningsførere kan tilby bedre tjenester enn de vi har i dag. Styret kommer til å gjennomføre møter men noen forretningsførere og planen er og konkludere i saken før sommeren.


Rehabilitering av tak

Om lag 20 enheter har hatt større eller mindre problemer med kondens i takkonstruksjonen i vinter. Styret har tidligere sendt ut rundskriv om dette. Vi har engasjert USBL prosjekt for å gjøre en ordentlig tilstandsvurdering samt utrede alternativer for rehabilitering av takene. USBL er nå godt i gang med jobben. Vi kommer med mer informasjon når forprosjektet er avsluttet.


Avløpsrens

Styret har fått gjennomført kamerainspeksjon av rørsystemet i noen boliger. Vi vurderer om det vil være hensiktsmessig å gjennomføre spyling av alle rør avløpsrør. Før vi konkluderer må vi innhente flere tilbud.


Dugnad våren 2021


Saker fra beboerne

Styret behandlet i tillegg 14 saker fra beboere.

264 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page