top of page
352546746_1215499089163418_967730916179734167_n.png

Generalforsamling 2024

Informasjon om generalforsamlingen 2024

Ordinær generalforsamling 2024
Når: Onsdag 20.03.2024 kl. 18.00
Hvor: Veitvet skole
 

I forkant av generalforsamling ønsker styret å be inn til et beboermøte, 18 mars, fra kl: 17.00 - 18.30. Møtet finner sted i auditoriet på Veitvet skole. 

Vi ønsker å informere grundig om bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringene i § 5 og 7 og retningslinjer for påbygg, del C, som angitt i innkalling til generalforsamlingen.

Det vil også være mulighet til å stille spørsmål til styret og advokat Rikard Berg i denne forbindelse.

Det har blitt sendt ut innkallelse til Generalforsamling per e-post til alle beboere, og per brevpost til de andeler som er reservert mot digital informasjon.

Innkallingen til Generalforsamling 2024 kan du finne her.

 

Har du ikke mulighet til å delta på møtet kan du gi noen en fullmakt slik at de kan avgi stemme på dine vegne.

Det er godtatt å levere en håndskrevet lapp med navn, adresse og signatur samt navnet på den du gir din stemme til. Ønskes en mer formell beskjed, så kan dere skrive ut en fullmakt seddel HER.

Den som har din fullmakt trenger ikke være en beboer i laget, samtidig minner vi på at i borettslagslovens § 7-3 første ledd annet punktum, slås det fast at ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

bottom of page