top of page
takkonstruksjon

Rehabilitering av takene 

Det startet med at styret tok kontakt med USBL februar 2021, på bakgrunn av at flere boenheter rapporterte om lekkasjer og skader fra takkonstruksjonen. Dette skjedde etter en lengre kuldeperiode som brått gikk over til mildvær. USBL hadde et forprosjekt våren 2021, hvor de hadde innvendig befaring av syv enheter. De fant tydelige vannskader fra takene. Det var mangelfull ventilasjon og stort innvendig damptrykk, manglende dampsperre, lite fungerende utlufting fra takkonstruksjonen, dårlig isolerte tak og mangelfulle brannskiller mellom enhetene. USBL forsøkte også å gå gjennom dokumentasjonen fra da husene ble bygget, men dette var vanskelig fordi det fantes lite tekniske tegninger fra byggetiden, slik at det uten videre undersøkelser var vanskelig å kartlegge hvordan takene var konstryert. Borettslaget ble bygget etter datidens regler og etter prinsippet «funksjonelle boliger til en lav pris».

Høsten 2021 startet USBL et pilotprosjekt med å utbedre noen av takene i Veitvetsvingen 3. Disse ble valgt fordi ett av dem var helt avhengig av rehabilitering. Formålet med prosjektet var å finne den mest praktiske løsningen på videre rehabilitering, og om det var mulig å oppgradere takene til dagens krav for bygging av tak i regelverket (TEK17). Pilotprosjektet ville gi et bedre grunnlag for planlegging av prosjektet for hele borettslaget og grunnlag for kalkulering av anleggsbudsjettet. 

Ved Generalforsamlingen 2023 ble låneopptak til å gjennomføre rehabilitering av alle tak i hagebyen vedtatt. 

2 - signere proj.leder.png

Styret har opprettet en «takprosjektgruppe» bestående av styreleder, nestleder og to styremedlemmer. Disse skal ha hovedansvaret for å følge prosessen videre. Første steg var å utforme et anbudsdokument for prosjektledelse. Dette dokumentet inneholder vanligvis all relevant informasjon om prosjektet, inkludert krav, spesifikasjoner, tidsrammer og eventuelle andre nødvendige detaljer som firmaene trenger for å utarbeide sine anbud. Her har vi allerede mye god dokumentasjon etter pilotprosjektet. Gruppen sendte ut anbudsdokumentet til 5 firmaer den 18.11.2023. Vi mottok et tilbud fra 3 ulike tilbydere; USBL, Bygghuset og Opak.

 

Alle tilbudene ble gått grundig igjennom i forkant av og på styremøtet den 08.01.2024. 

Det ble vedtatt å tilby USBL kontrakten som prosjektledere. USBL ble valgt ut ifra en helhetsvurdering av tilbudene, inkludert pris, tilbudsbeskrivelse og god samarbeidserfaring, både under pilotprosjektet og det pågående malingsprosjektet, der USBL også har prosjektledelsen.

 

Nå som kontrakt er signert, skal USBL, i samarbeid med styret, ut på en anbudsrunde for å vurdere entreprenører til arbeidet.

bottom of page