top of page

Maleprosjektet


Behovet for å få malt bygningsmassen vår har vært prekært en stund, da det er over 10 år siden den ble malt. 


Etter en kartlegging av behov i 2021, og et pilotprosjekt med PK Byggservice i 2022, vant samme firma anbudsrunden og startet opp et fullskalaprosjekt våren 2023. Malingsprosjektet skal vare til 2025. 
USBL ble leid inn til å lede prosjektet, både for å kunne håndtere arbeidsmengde og sikre nødvendig fagkompetent styring. Alt planlagt malingsarbeid for 2023 ble gjennomført i henhold til planen, og prosjektet er i rute. 


Grevlingveien 4–70 (kun partall) ble i 2023 vasket, skrapet og malt, og planker som var råtne har blitt skiftet ut. Underveis i prosjektet ble det bestemt at også vinduene skulle males, for å forlenge levetiden. 
I tillegg besluttet styret å sette inn ventiler i 2. Etasje, der det manglet. Dette skulle uansett gjøres i forbindelse med takrehabiliteringen, for å sikre bedre utlufting. 

 

Plan for 2024: 
Følgende adresser skal males: Grevlingveien 1-15 (kun oddetall), Veitvetveien 16-24, Veitvetsvingen 1-17, og Rådyrveien 6-12 (kun partall). 

 

Plan for 2025: 

Følgende adresser skal males: Grevlingveien 2, Grevlingveien 17-35 (kun oddetall) og Rådyrveien 14-30 (partall og oddetall).

Mer detaljert info kommer innimellom under «Nyheter».

Bytte av ventiler

PK Byggservice  skal også sette inn nye ventiler i 2. etasje i de rom som ikke har ventil fra før. Dette for å sørge for bedre lufting, da høyt damptrykk er en av årsakene til at det ligger mye fukt i isolasjonen i takene.

Dette vil bli gjennomført i forbindelse med malerarbeidene på husene (helt på slutten når malerarbeidene avsluttes og før vi tar ned stillas, ca 16 dager etter oppstart på huset, dersom det er 4 mannsbolig).

PK Byggservice vil henge opp informasjonsplakat om dette på døra slik at beboere har 48 timers varsel på forhånd om når de trenger adgang.

 

På lappen vil det stå avkrysset om PK kommer mellom 08-11 eller mellom 1130-1400. Beboere vil også bli bedt om å informere på sms om de er hjemme, vil gi PK en nøkkel eller sende PK en adgangskode til huset. 

Takrehabilitering

Flere enheter rapporterte om lekkasje fra tak, i forbindelse med at en lengre kuldeperiode brått gikk over til mildvær. 

 

USBL ble satt til å lede et forprosjekt våren 2021, hvor de hadde innvendig befaring av syv enheter. De fant tydelige vannskader fra takene. Det var dessuten dårlig ventilasjon, med stort innvendig damptrykk, manglende manglende dampsperre, og lite fungerende utlufting fra takkonstruksjonen. Dessuten var takene meget dårlig isolerte og manglet brannskiller mellom enhetene. 

 

Høsten 2021 startet USBL et pilotprosjekt, der taket på tre enheter i Veitvetsvingen 3 skulle utbedres. Formålet var å finne den beste løsningen på rehabilitering av samtlige tak i borettslaget, og gjøre den fremtidige jobben med å innhente anbud enklere.

 

Her kan du lese rapporten fra pilotprosjektet.

 

Ved Generalforsamlingen 2023 ble det vedtatt å gjennomføre rehabilitering av samtlige tak, finanisert gjennom lån.

 

Etter en anbudsrunde, der vi fikk inn tre anbud, gikk vi inn avtale om prosjektledelse med USBL. For tiden jobber USBL med å kartlegge takene i borettslaget, slik at det kan utlyses en anbudskonkurranse. Målet er å kunne begynne innhentingen av anbud før sommeren. 

 

Byggetiden anslås å ta rundt 2 år, og vi håper å kunne sette i gang før utgangen av 2024.  

bottom of page