Kontakt oss

Styret og styremedlemmer kontaktes på epost: post@veitvedt-hageby.no.

 

Hvis det haster kan du ringe borettslagets styretelefon 901 40 395, fortrinnsvis utenom normal arbeidstid.  

Ved akutte hendelser som vannlekkasje ring rørlegger og ditt forsikringsselskap. 

Saker til styremøte

Hvis du vil melde inn en sak til et styremøte, kan du sende den til oss på e-post:
post@veitvedt-hageby.no.


Hvis du vil sende den i posten, kan du bruke følgende adresse: Borettslaget Veitvedt Hageby, v/Nordberg Eiendomsforvaltning AS, Erich Møgensønsvei 12, 0594 Oslo.

Styret har møte den første mandagen i hver måned.

Før vi kan behandle en sak og særlig søknader, må styret sjekke at vi har all informasjonen vi trenger. Vi ønsker derfor å få saker 14 dager før styremøtet. Da har vi tid til å se på saken og spørre dersom vi mangler informasjon for å kunne behandle din sak.

Tillitsvalgte 2020/2021

Øyvind Lind Kvanmo

Styreleder

Rådyrveien 20A | 

Helge Malmbekk

Ansvarlig bygg

Grevlingveien 50A |

Marlene Dahlgren

Nestleder

Veitvetsvingen 11A

Siw Kjørsvik

Sekretær

Grevlingveien 64b | 

Stine Hæreid

Ansvarlig uteområde, parkering

Grevlingveien 17D

Magnus Johansen

Bygg 

Grevlingveien 66b | 

Sahar Hashemi

Uteområde, parkering

Grevlingveien 1A | 

Karin Skandsen

Uteområde, parkering

Grevlingveien 48B

Per Barsnes

Uteområde, parkering

Veitvetsvingen 3B |