top of page
 • sonjasnurr

Nytt fra Styret


Vi ønsker alle et godt vedlikeholdt borettslag som er ryddig og velstelt.

Styret oppfordrer beboere til å ta i bruk avfallsstasjoner (som for eksempel Haraldrud) til slike formål. Annet er faktisk å bryte loven.


Alt som ikke kan kastes i plast, rest- eller pappdunkene våre må leveres til riktig sted. Dette gjelder også alt av hageavfall. Det er heller ikke tillatt å kaste hageavfall ute i naturen - uansett område.
Større saker styret arbeider kontinuerlig med:


Maling av fasadene.

Takrehabilitering

Parkeringsplasser anlagt på borettslaget grunn som mangler godkjenning.
Saker fra styremøter juni og august 2023:


Styremøte 12/06


Styret diskuterte hvordan vi løser fellesferien, inkludert oversikt over medlemmers tilgjengelighet ved mer akutte behov og vaktskjema for styretelefonen. E-postbesvarelser, saksbehandling og befaringer er i hovedsak stengt for juli måned.


Grønt-gruppen informerte om arbeid som har pågått mellom møter.

Parkeringsplasser og ventelister diskuteres, og har blitt oppdatert på nettsiden.

Bygg-gruppen informerte om arbeid som har pågått i mellom møter, deriblant to søknader om mindre fasadeendringer.


17 saker til behandling, bl.a:

 • Ivaretakelse av uteområdet i form av trefelling, beskjæring og nyplanting av trær.

 • Søknad om å anlegge parkeringsplass.

 • Dreneringsbehov.

 • Tre naboklager

 • Søknad om platting

 • Vaktmestertjenester


Styremøte 29/06


Grønt-gruppen informerte om manglende gressklipping og vil innhente tilbud fra andre vaktmestertjenester.


Bygg-gruppen informerte om søknader; 2 platting, 1 bod, 2 tilbygg, en fasadeendring og behovet for en støttemur i borettslaget.


20 saker til behandling, bl.a:

 • Byggsøknadene

 • Søknad om å anlegge parkering

 • Naboklage

 • Ødelagt gjerde og innspill om lekeplassen


Styremedlem Karim Bouhmidi måtte dessverre trekke seg fra styret. Vararepresentant fyller rollen som styremedlem. Varamedlemmet har ikke fullmakt til å signere for borettslaget.

Styret takker Karim for verdifulle bidrag til styrets arbeid.Styremøte 03/08


Hvert styremøte innledes bl.a med orientering om aktivitet på Styrets telefon og oppfølging av ubesvarte e-poster.


Grønt-gruppen informerte om fortsatte problemer med manglende gressklipping og oppdatering på tilbud fra andre vaktmestertjenester.


Bygg-gruppen informerte om en mindre behandlet søknad siden sist, en fasadeendring på et vindu og en verandadør.


18 saker til behandling, bl.a:

 • Mulig ulovlig bruksendring og utleie

 • Problemer med spillvannsrør utenfor andel

 • To naboklager

 • Adressevedtak

 • Prinsipiell diskusjon om støyklager.

 • Befaring av nybygg etter brann

 • En parkering søknad

 • Busker og trær i borettslaget

 • Fremtidig møteplan for Styret


Styremøte 21/08


Fast diskusjonssak, bl.a om aktivitet på Styrets telefon og ubesvarte eposter som må følges opp.


Grønt-gruppen presenterte anbud fra vaktmestertjenester, og nytt firma ble valgt. Mer info om dette ved kontraktsinngåelse.


Bygg-gruppen orienterte om rørskade, befaring om dreneringsbehov og en fasadeendring.


19 saker til behandling, bl.a:

 • Utbedring av bekk i enden av Grevlingveien.

 • Tre klager

 • Regnskap

 • Vanninntrengning pga kraftig regnfall (Uværet Hans)

 • Tre byggesaker

 • Dreneringsbehov

 • Støttemur

99 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page