top of page
 • sonjasnurr

Nytt fra Styret

TRÆR I BORETTSLAGET:

Styret har sammen med en arborist startet befaring av trærne i borettslaget for å kartlegge behov for hva som må beskjæres og eventuelt felles grunnet sykdom i trærne. Beboere som påvirkes av dette vil bli informert før noe gjøres med trær utenfor deres andel.


HAGER & DYRELIV:

 • Rotter og mus er nemlig veldig glade i korn og frø. Derfor bør ikke fugler mates i nærheten av boliger. Grevling, mus eller rotter i hagen? (veitvedt-hageby.no)

 • Det er lite naturmangfold i en striglet plen. Det er ingen blomster, ingen gjemmesteder og ingen plass til de små dyrene. Vi lar gresset stå uklipt til 15. juni for å tiltrekke insekter, som for eksempel humler og andre villbier, sommerfugler og blomsterfluer.

 • Vi minner om at Tujahekk og lignende bør holder under 2 meter høyde. Både med tanke på naboer og trafikksikkerhet.


MALING AV FASADER:

PK-bygg utfører snarest en befaring over antall vinduer på samtlige enheter i borettslaget for å gi et tilbud på å inkludere maling av vinduene når fasadene males.


HVA BETYR DET Å BO I ET BORETTSLAG:

Eget skriv om dette er tillagt nettsiden

Større saker Styret arbeider kontinuerlig med:


Maling av fasadene.

Takrehabilitering

Parkeringsplasser anlagt på borettslaget grunn som mangler godkjenning.

Oppsummert fra styremøter våren 2023:


Styremøte 30/03

Første møte etter Generalforsamling og med nye styremedlemmer.

Styret diskuterte hvordan vi ønsker å jobbe og fordele oppgaver internt.

Styret fortsetter med to undergrupper: Bygg og grønt.

Den ene gruppen jobber med saker som har med ytre vedlikehold og utbyggingssaker, og den andre på vedlikehold av grøntområder, parkeringer og planlegge dugnader.

Andre saker fra møtet:

 • En vedlikeholdssak, det kommende maleprosjektet, avfallshåndtering og den kommende vårdugnaden.


Styremøte 14/04

 • Grønt- og byggruppen orienterte om oppgaver løst/startet siden forrige møte.

 • Vedlikehold på en ødelagt lyktestolpe og oppfølging av avtalen med Rentokil Skadedyrkontroll og hva den dekker.

 • Flere trær på fellesområdet som vurderes beskåret er diskutert.

 • Styret diskuterte kommende dugnad og styremøter, avfallshåndtering, rutiner for parkeringsplasser og ventelister på dette og to beboersaker.

 • Styremøter satt opp til og med august.


Styremøte 04/05

 • BYGG-gruppa orienterer om de mindre sakene som er behandlet internt i gruppa mellom styremøtene. Disse sakene noteres i protokollen med adresse og hva saken gjaldt, eventuelle vedtak dokumenteres.

 • Gjennomføring av dugnaden ble evaluert.

Andre saker fra møtet:

 • En andel har fått spyling gjennomført i tette rør.

 • Diskutert dreneringsbehov i borettslaget

 • En søknad om trampoline er godkjent.

 • Diskusjon om prosjektledelse av takrehabilitering og ett anbud innhentet på dette. Flere vil innhentes.


Styremøte 22/05

 • 3 henvendelser fra beboere diskutert.

 • Defekte varmekabler i borettslaget følges opp.

 • Gjenoppbygging av bolig i Grevlingveien følges opp.

 • Bekken i enden av Grevlingveien bør føres tilbake til sitt naturlige leie for å unngå erosjon, det jobbes med hvorvidt det er Vann- og avløpsetaten eller borettslagets ansvar å rette opp i dette. Saken må også avklares med Statsbygg da deler av bekken ligger på deres tomt.

 • Et par innmeldte ødelagte gjerder i borettslaget som skal utbedres.

 • Planlagt maling av fasadene er godt i gang etter en kald vår.

 • Fortsatt oppfølging av avtale med Rentokil Skadedyrkontroll om våre gnagerfeller.

 • Styret har oppdaget at enkelte endringer i vedtekter fra tidligere år aldri er blitt inkludert i dagens dokumenter, dette arbeides det med fremover for å rydde opp i.


Siste styremøte før sommeren blir 29. juni.

Styretelefonen holdes åpen i juli for akutte saker.

Styret er tilbake i august, og ønsker alle en god sommer.
83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page