top of page
 • sonjasnurr

Nytt fra Styret

 • Det er kalt inn til beboermøte 22.11.2023. Der informerer styret om økonomi, utgifter til vedlikehold, borettslagsmodellen og maleprosjektet 2023-2025.

 • Styret inviterer på vegne av borettslaget, inn til julegrantenning 3. desember klokken 16. Se informasjon i eget skriv.

 • Det er inngått kontrakt med Facilitec, som ivaretar snøbrøyting, glessklipping o.l, samt tilbyr en vaktmestertjeneste til borettslaget.Større saker styret arbeider kontinuerlig med:


Maling av fasadene.

Takrehabilitering

Parkeringsplasser anlagt på borettslaget grunn som mangler godkjenning.
Styremøter:Styremøte 11/09


21 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om kontraktsinngåelse med Facilitec som tar over ansvaret i borettslaget for bl.a gressklipp, måking av snø - men og tilbyr en generell vaktmestertjeneste som vi ikke har hatt tidligere. Styret avtaler dugnad på rydding av redskapsbod 16/09Andre saker:

 • Naboklager

 • Lekeplasskontroll 2023

 • Vannskader som følge av uværet “Hans”

 • Vedlikehold, drenering, rør, radon, skadedyr.

 • 3 parkeringsplass søknader

 • HøstdugnadStyremøte 25/09


21 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om behov som må tilrettelegges for vaktmester, bl.a en egen parkeringsplass.


Bygg-gruppen informerte om at det er montert 9 pipehatter i etterkant av regnværet som førte til vanninntrengninger.


Andre saker:

 • Brannvernsrunden

 • Lekeplasskontroll, og dugnaden.

 • Byggsaker; utendørs trapp, rør, kjellerdeling.

 • Regnskap 2023

 • Ladeanlegg

 • Utearealer og parkeringssøknad.

 • Internkontroll


Styremøte 19/10


22 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om et godt samarbeid med Facilitec og oppgaver de eventuelt kan påta seg.


Bygg-gruppen informerte om to befaringer som hadde vært gjennomført siden forrige møte.


Andre saker:

 • Søknader om 2 uteboder, og 2 tilbygg.

 • Naboklage

 • Ladeanlegg

 • Skadedyr

 • Oppfølging av saker fra forrige møte.Styremøte 16/11


19 saker til behandling.


Bygg-gruppen informerte om at arbeid som utføres ved tre andeler.


Grøntgruppen informerte om opprydding i strøkasser og bestilling av nye.


Andre saker:

 • Beboermøte

 • Julegrantenning

 • Avtale om TV / internett*

 • Utendørs vedlikehold

 • Varmekabler i vei.*Styret varsler herved om prisøkning på avtalen med Telenor fra 1.3.2024 på kr. 39 per enhet per måned.231 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page