top of page
352546746_1215499089163418_967730916179734167_n.png

Generalforsamling 2021

Informasjon om generalforsamlingen 2021.

Avstemningen er nå avsluttet og generalforsamlingen 2021 er gjennomført.

 

Her finner du protokollen fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 2021 gjennomføres som en digital generalforsamling.

Første versjon av innkalling og sakspapirer er både sendt ut i posten og digitalt.

I perioden fram til 14. juni har alle andelseiere kunnet sende inn skriftlige innspill og spørsmål.

Her finner du oppdatert innkalling og sakspapirer med alle skriftlige innspill som styret har mottatt.

Videomøte er onsdag 16. juni klokken 17.

Avstemning er 17. og 18. juni. Digitale stemmesedler sendes ut til alle andelseiere. Etter møtet vil det bli trykket opp fysiske stemmesedler og fullmakter for de som ønsker dette. For å få fysiske stemmesedler, kan du :

  • kontakte styret på tlf. 901 40 395 eller 

  • kontakte Ingvar Sagbakken på tlf. 917 43 901

Utfylte stemmesedler og fullmakter kan leveres til Forretningsfører, eller til Ingvar Sagbakken

bottom of page