top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøte 7. desember 2020

Her finner du informasjon fra styremøte mandag 7. desember.


8 av 9 styremedlemmer og varamedlemmer deltok på møtet og vi behandlet totalt 14 saker. Pr nå er det 65 åpne saker i borettslaget som styret følger opp.


Dette var det siste styremøtet før jul. Neste styremøte er mandag 11. januar.


Forslag om samarbeid med bilkollektivet

Styret har mottatt et forslag fra beboere om samarbeid med bilkollektivet. Det er i dag to biler fra bilkollektivet tilgjengelig i nærområdet. En del beboere som ikke er avhengig av bil til daglig, har kvittet seg med egen bil og benytter seg av bilkollektivet i stedet. Forslaget går i korte trekk ut på at flere kan benytte seg av en slik ordning, dersom det er flere biler fra bilkollektivet tilgjengelig. Styret skal selvsagt ikke mene noe om den enkeltes behov for bil, det må alle gjøre seg opp sin egen mening om. Samtidig ser vi at dersom flere vil benytte bilkollektiv heller enn å ha egen bil, kan det hjelpe noe på parkeringssituasjonen i borettslaget. I første omgang tar styret kontakt med bilkollektivet og så må vi vurdere muligheten for å finne egnede parkeringsplasser.


Oppfølging av brannvernrunde

Norsk Brannvern har gjennomført brannvernrunde i borettslaget. Det er en del som mangler røykvarslere og slukkere. Styret deler ut røykvarslere, mange har fått men det gjenstår noen adresser. Når det gjelder slukkere vil Norsk Brannvern komme rundt å bytte disse, der hvor det er behov for nye. Vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkt og hvordan dette praktisk skal gjennomføres.


Vedlikehold i borettslaget fremover

Styret diskuterte vedlikeholdssituasjonen i borettslaget. Vi diskuterte også dette på møte den 2. november. Dette er en sak vi må jobbe en god del med fremover, og den vil derfor være tema på flere styremøter.


Til dette møtet hadde vi utarbeidet et notat om saken. Det finner du her.


Det er viktig å understreke at vi ønsker å legge denne saken frem for generalforsamlingen. Styret vil derfor i liten grad beslutte noe i denne saken, vårt arbeid handler om å lage en god sak til generalforsamlingen. Vi synes det er viktig at alle beboere som er interessert, har mulighet for å følge denne saken. Hvis du har innspill, så tar vi gjerne imot de på epost.


Prisøkning på TV og internett

Telenor har varslet at prisen for TV og internett vil øke med 30 kroner pr måned pr andel fra og med 1. mars 2021.


Regnskap pr 30. november

Styret gikk kort gjennom regnskapet pr 30. november. Oppsummert er inntektene om lag som budsjettert, mens kostnadene er noe lavere enn budsjettet.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 6 saker fra beboerne.

324 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page