top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøte 2. november 2020

Her er informasjon fra styremøtet mandag 2. november.


På dette møtet var 8 av 9 medlemmer og varamedlemmer til stede og vi behandlet totalt 10 saker.


Revidering av interne regler i borettslaget

Styret har så vidt begynt å se på de interne reglene i borettslaget med tanke på forslag om eventuelle endringer på generalforsmalingen i mars. Det er noen regler som er modne for en oppdatering, slik som husordensreglene. Her er det blant annet henvisninger til styret i Veitvedt Hageby vel. Velforeningen ble lagt ned i 1998. I tillegg til de mer åpenbare endringene, er det noen større spørsmål som handler om hvordan vi ønsker at husene og uteområdene i hagebyen skal se ut. Det handler om hva vi skal tillate av blant annet utbygginger, fasadeendringer og terrasser og andre installasjoner på uteområdene. Til denne saken hadde styreleder utarbeidet et notat som grunnlag for diskusjon. Det er viktig å understreke at styret ikke har konkludert på noen punkter, vi ønsker å løfte frem denne diskusjonen og vil gjerne ha innspill fra beboerne på e-post.Vedlikeholdssituasjonen i borettslaget

Styret drøftet også vedlikeholdssituasjonen i borettslaget. Det ligger flere større oppgaver foran oss og vi har dessverre et etterslep på vedlikeholdet. Følgende punkter er de vi vet at det bør gjøres noe med:

  • Maling av fasadene

  • Drenering

  • Takene

Maling har styret begynt å jobbe med og vi ønsker her å innhente tilbud i forkant av neste generalforsamling. Tilstanden til takene i hagebyen har vært diskutert og nevnt på flere generalforsamlingen, men det er foreløpig ikke satt i gang noe mer konkret arbeid. Dreneringene i hagebyen er snart 70 år gamle, men her er det variasjon. Noen enheter er drenert i regi av borettslaget og andre har drenert selv, f.eks. i forbindelse med utbygging eller bruksendring i kjeller. Byggforsk opererer med en levetid for dreneringer på mellom 20 og 60 år.


I sum er dette ganske kostbare vedlikeholdsoppgaver og de må selvsagt behandles av generalforsamlingen. En viktig diskusjon blir finansiering av vedlikeholdet.


Forretningsførsel

Styret har startet et arbeid med å vurdere forretningsførsel. Vi benytter i dag Nordberg Eiendomsforvaltning. Styret mener at vi jevnlig bør vurdere alle større avtaler vi har. Et relevant moment i vurderingen av alle avtaler, er om vi kan spare penger. Når det gjelder forretningsførsel, er det i tillegg interessant å sjekke om vi kan få bedre digitale tjenester for både styret og beboerne. Gitt vedlikeholdssituasjonen i borettslaget, kan det også være aktuelt å vurdere i hvilken grad ulike forretningsførere kan bistå oss i gjennomføringen av større prosjekter.


Det er viktig å understreke at ingen ting er besluttet i denne saken, styret har bare hatt en første diskusjon og undersøker mulighetene.


Saker fra beboerne

I tillegg behandlet styret 6 saker (inkludert søknader) fra beboerne.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page