top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøte mandag 11. januar 2021

Her finner du informasjon fra styremøte den 11. januar 2021.

6 av 9 medlemmer og varamedlemmer deltok på møtet. På grunn av smittesituasjonen gjennomførte vi møtet på nett. Styret behandlet totalt 19 saker på dette møtet. Pr nå er det 72 åpne saker i borettslaget som styret på en eller annen måte følger opp.


Fordeling av oppgaver i styret

Styret besluttet en intern ansvarsfordeling på første møte etter forrige generalforsamling. Styreleder begynte i ny jobb den 1. januar og har derfor mindre kapasitet til styrearbeid nå enn tidligere. Styret gjorde foreløpig ingen endringer i ansvarsfordelingen, men vil måtte omfordele noen oppgaver fra leder til nestleder.


Tidsplan for generalforsamlingen

Styret gjennomgikk tidsplanen frem mot generalforsamlingen. Dato for generalforsamlingen er 22. mars og fristen for å sende inn forslag er 15. februar. Det er viktig å understreke at alle forberedelser til generalforsamlingen er med forbehold om smittesituasjonen.


Styret diskuterte også hvilke saker styret selv skal prioritere inn mot generalforsamlingen. Det er flere interne regler som er moden for modernisering. Imidlertid mener vi at en sak om og plan for vedlikehold er det mest prekære. Styret vil derfor prioritere dette.


Gjenoppbygging av grevlingveien 44

Etter den tragiske brannen i grevlingveien 44 er det nå klart at huset må rives for deretter å bygges opp igjen. Rivningen startet den 25. januar og er forventet å ta 4 uker. Det er Gjensidige som står for det praktiske rundt både rivning og gjenoppbygging. Pr i dag har vi ikke dato for når byggearbeidene kan starte.


Det er trangt i stikkveien utenfor huset og rivningsarbeidene vil medføre en del anleggstrafikk. Vi skjønner at dette kan medføre ulemper. Samtidig må vi be om forståelse for at det er nødvendig med både anleggsarbeider og anleggstrafikk for å kunne gjenoppbygge huset.


Vann i dumpidalen

Mye vann i dumpidalen har blitt ett større problem. Det er mye avrenning fra tilgrensende boliger. Det er i seg selv positivt at vannet renner bort fra husene, men det fører til mye vann i dumpidalen samt mye gjørme og ikke minst mye is på gangveien. Styret ønsker derfor å anlegge et fordrøyningsbasseng for å bedre håndtere avrenningen.


Defekte varmekabler

Det er utfordringer med varmekabler flere steder i borettslaget. Det er sammensatte årsaker til problemene. I ett tilfelle var det et koblingsskap som var såpass rustent at det ble fylt med vann. Styret jobber videre med å få reparert alle varmekablene.


Spørsmål om husleieøkningen i 2020

Det ble gjennomført en husleieøkning fra og med april 2020. Styret har fått flere henvendelser om denne økningen med spørsmål om begrunnelse. Gitt den store utskiftningen av styremedlemmer på forrige generalforsamling, har dessverre ikke styret full oversikt over alle vurderinger som ble gjort i fjor vår. Styret undersøker blant annet tidligere styrereferater og forsøker å finne ut hvilke vurderinger som lå til grunn.


Reduksjon i deler av felleskostnadene

Lav rente tilsier at vi kan redusere noe i den delen av felleskostnadene som gjelder fellesgjelden. Styret vedtok å redusere den delen av felleskostnadene som gjelder betjening av fellesgjeld med 10 %. Merk at dette bare gjelder den av felleskostnadene som dekker fellesgjelden, ikke felleskostnadene totalt. Den effektive renten på fellesgjelden er nå 1,51 %.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 10 saker fra beboere.

289 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page