top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 1. mars 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet 1. mars 2021.


Alle medlemmer og varamedlemmer var til stede og vi behandlet totalt 12 saker. Det er pr nå 73 åpne saker i borettslaget som styret følger opp.


Forberedelser til generalforsamlingen

Sakspapirene til generalforsamlingen er så å si klare nå. Ifølge vedtektene skal vi ha generalforsamling innen utgangen av mars og styret har derfor fastsatt dato til 22. mars. Det er nylig innført enda strengere smitteverntiltak i Oslo og akkurat nå er ingen arrangementer tillat. Styret vurderer det derfor som svært lite sannsynlig at det er mulig å gjennomføre generalforsamling den 22. mars. Vi vil derfor dele ut et skriv til alle beboere med informasjon om dette. Vi planlegger også å legge ut sakspapirene til generalforsamlingen på nettsidene. Vi skal selvsagt distribuere innkalling og sakspapirer i postkassene. Styret vil imidlertid vente med dette til vi vet når generalforsamlingen kan gjennomføres.


Varmekablene i borettslaget

Det har vært store utfordringer med mange av varmekablene i borettslaget denne vinteren. Det er sammensatte årsaker til dette. Vi jobber nå med å rette en rekke jordfeil. Det er samtidig sannsynlig at vi må bytte ut en del av sikringsskapene til varmekablene. Flere av disse fremstår som gamle og utdaterte.


Rehabilitering av tak

Det er mange beboere som har hatt problemer med kondens i takkonstruksjonen denne vinteren. I de verste tilfellene har dette ført til at vann renner på innsiden av yttertaket og ned langs vinduer eller vegger i andre etasje. Det har dessverre vært relativt mange tilfeller av dette. Rehabilitering av tak har vært diskutert på flere generalforsamlinger. Styret setter nå i gang et forprosjekt for å få vurdert tilstanden til takene ordentlig og ikke minst komme opp med forslag til nødvendig vedlikehold.


Orientering om forsikringssaker i borettslaget

Styret behandlet en orientering om antall forsikringssaker i borettslaget de siste fire årene. Tabellen under viser antall saker samt totalt utbetalt beløp.Saker fra beboerne

Styret behandlet også fire saker fra beboere

256 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page