top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 07. februar 2022

Her finner du informasjon fra styremøtet 07. februar. 9 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og vi behandlet totalt 9 saker. Det er nå 79 åpne saker i borettslaget som styret må følge opp.


Generalforsamling 2022

Styret fortsatte forberedelsene til generalforamlingen i mars, og diskuterte: Rapport fra styret, foreløpige saker til generalforsamlingen, regnskap for 2021 samt budsjett for 2022 og tidsplan for innkallingen.


Oppbyggen etter Grevlingveien 44

Det har tatt veldig lang tid for Gjensidige å få rammetilatelse til å gjennoppbygging av Grevlingveien 44 etter brannen i 2020, men nå har den endelig kommet. Siden plan- og byggningsetaten stiller krav om at strømmasten som står ved huset må fjernes, vil arbeid med å legge strømkabler til GV44, GV42 og GV32 i bakken starte om et par uker. Når strømkablene er lagt i bakken vil borettslaget benytte anledningen til å bytte ut varmekablene i bakken opp forbi GV44, da disse blir ødelagt av gravingen.


Takrehabiliteringen

Vi har de siste ukene jobbet med pilotprosjekt for takrehabilitering for å vurdere forskjellige løsninger og hvilke muligheter vi har for å oppgradere til et moderne, tykkere tak. Hovedutfordringen med dette er at taket blir veldig mye tyngre og det vil i tillegg bli bedre isolert. Et bedre isloert tak gir mindre snøsmelting som igjen gjør taket tyngre på vinteren, når det snør. Ingen av de bærende elementene i huset tåler en slik tyngde, og selv med nye stålelementer fundamentert på grunnmuren vil ikke bakken tåle den økte vekten. Styret har derfor i samråd med entreprenøren og rådgiverne besluttet å gå for en oppgradert/reparert løsning i Veitvetsvingen 3. Dette vil i praksis si at vi kommer til å rive utvendig tak og bygge et nytt tak med samme tykkelse på isolasjonen som før, men med vindsperre og bedre lufting. Dette er ikke søknadspliktig, og derfor forventer vi at oppstart med riving vil kunne skje om ca 1,5 uker. Byggetiden etter det e r estimert til ca 4-5 uker. Denne løsningen vil ligge til grunn for en kravspesifikasjon som borettslaget kan bruke til å hente inn tilbud i markedet for en totalrehabilitering av takene i hagebyen etter en ekstraordinær generalforsamling.

379 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page