top of page
  • Styret i borettslaget

Oppdatering vdr. graving i dumpidalen og den store lekeplassen

Denne våren gjennomføres det dreneringsarbeid på fellesområdet i dumpidalen, hvor det anlegges et dreneringsbasseng. Dette er på bakgrunn store utfordringer med overvann som renner ned i dalen. Gravearbeidet påvirker tilførselen på noen av borettslaget stier og gangveier i området. Vi beklager det måtte medføre. Gravearbeidet er som planlagt å være ferdig fredag 26. mars. Anleggsarbeiderne vil rydde og fikse opp i grøntarealer, rett over påske. Styret planlegger også beplanting av frukttrær og lignende i samme område.


Samtidig jobbes det med en oppgradering på gangsti ved den store lekeplassen. Her vil det bli noe mer anleggsarbeid fremover. All grøntareal vil bli justert tilbake slik det var når jobben er gjort.


Med vennlig hilsen

StyretOppdatering vedrørende graving i dumpida
.
Download • 43KB

295 views0 comments

Recent Posts

See All

Digital generalforsamling onsdag 16. juni klokken17

Styret har tidligere informert om at generalforsamlingen i år måtte utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Selv om styret helst ønsker en fysisk generalforsamling, er det ingen ting som tyder på at

bottom of page