• Styret i borettslaget

Oppdatering vdr. graving i dumpidalen og den store lekeplassen

Denne våren gjennomføres det dreneringsarbeid på fellesområdet i dumpidalen, hvor det anlegges et dreneringsbasseng. Dette er på bakgrunn store utfordringer med overvann som renner ned i dalen. Gravearbeidet påvirker tilførselen på noen av borettslaget stier og gangveier i området. Vi beklager det måtte medføre. Gravearbeidet er som planlagt å være ferdig fredag 26. mars. Anleggsarbeiderne vil rydde og fikse opp i grøntarealer, rett over påske. Styret planlegger også beplanting av frukttrær og lignende i samme område.


Samtidig jobbes det med en oppgradering på gangsti ved den store lekeplassen. Her vil det bli noe mer anleggsarbeid fremover. All grøntareal vil bli justert tilbake slik det var når jobben er gjort.


Med vennlig hilsen

StyretOppdatering vedrørende graving i dumpida
.
Download • 43KB

262 views0 comments

Recent Posts

See All

Org.nummer: 947332481
Epost: 
post@veitvedt-hageby.no

Tel: 901 40 395


Forretningsfører: tel. 22 88 46 73
Forretningsfører: Nordberg Eiendomsforvaltning 
post@nordberg-eiendom.no

Forsikringselskap: Gjensidige, polisenr 83439857  

  • Facebook

© 2020 Borettslaget Veitvedt Hageby