top of page
  • Styret i borettslaget

Digital generalforsamling onsdag 16. juni klokken17

Updated: May 26, 2021

Styret har tidligere informert om at generalforsamlingen i år måtte utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Selv om styret helst ønsker en fysisk generalforsamling, er det ingen ting som tyder på at dette blir mulig før sommeren. Styret har ventet i de lengste i håp om tilstrekkelige lettelser i smitteverntiltakene.


Etter borettslagsloven må vi avholde generalforsamling innen utgangen av juni. Vi kan derfor ikke vente lengre med å gjennomføre generalforsamlingen. Borettslagsloven ble endret denne våren og det er nå tillatt med digitale generalforsamlinger i borettslag. For å få gjennomført en lovlig generalforsamling, ser ikke styret andre muligheter enn å gjennomføre en digital generalforsamling.


Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen sendes ut torsdag 27. mai. Sammen med innkallingen kommer det også mer informasjon om hvordan generalforsamlingen praktisk skal gjennomføres. I korte trekk består gjennomføringen av tre deler.


Forberedelser fra 27. mai til 14. juni

I denne perioden kan alle andelseiere sende spørsmål til styret. Du kan også sende inn alternative forslag til vedtak i de sakene som er på sakslisten. Det er ikke mulig å melde inn helt nye saker.


Digitalt møte 16. juni klokken 17

Den 16. juni gjennomfører vi videomøte. I møte gjennomgår vi sakene og du kan stille spørsmål til styret eller fremme alternative forsalg til vedtak, akkurat som i en fysisk generalforsamling.


Digital avstemning 17. og 18. juni

Avstemningen over sakene gjennomføres digitalt i etterkant av møtet. Nye forslag til vedtak som ble fremmet i møtet, kommer selvsagt også med i avstemningen. Styret kan bistå de som ikke har mulighet for å stemme digitalt, slik at alle som ønsker får avgitt stemme.

236 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page