top of page
 • sonjasnurr

Viktig informasjon om vannskader

Det er varslet sprengkulde i dagene som kommer, og antall vannskader er forventet å skyte i været. Styret har ansvaret for alle rør utenfor boenhetene, mens hver enkelt beboer har ansvar for å påse at det er høy nok temperatur i boligen sin.


Slik forebygger dere frostskader

Å komme hjem til vannskader er ikke morsomt. I verste fall kan boligen bli ubeboelig i lang tid og skadene få store konsekvenser for mange av beboerne.Tre enkle, men viktige, forebyggende tiltak er å:

 1. Minne beboerne på ansvaret deres med sikte på å forebygge frostskader

 2. Sørge for innetemperatur på over 10 grader

 3. Stenge av hovedstoppekranen, og åpne alle vannkraner for å tømme rørsystemet dersom beboerne skal være borte i over tre dager.Når skaden har skjedd, hva gjør dere?


Dersom rørene allerede er fryst, er det viktig å huske på disse punktene:

 • Vær forsiktig ved tining med varmekilder for å unngå brannfare.

 • Hold nøye oppsyn med røret for å forhindre potensielle vannskader.

 • Reparasjon av utvendige rør krever kompetanse og utstyr – kontakt oss for å melde skade.


Ved akutt vannskade, følg disse stegene:

 1. Steng av vannet (stoppekran). Ring en rørlegger hvis dere ikke får stoppet vannet.

 2. Ta sikringen i etasjene som er påvirket.

 3. Flytt løse gjenstander og tørk opp vann.

 4. Meld inn skaden til oss

297 views0 comments

Comments


bottom of page