top of page
  • susannebrovoldhvid

Nytt fra styret våren 2024

  • På generalforsamlingen 20. mars ble det valgt nytt styre. Av de totalt 9 medlemmene ble det 4 helt nye (nestleder, to styremedlemmer og en vara).

  • Noen av vedtektene ble endret på generalforsamlingen. Det er nå lagt ut nye vedtekter, husordensregler og beboerhefte på hjemmesiden. Selve beboerguiden er nå under bearbeidelse, og en ny versjon legges ut snart.

  • Det ble arrangert dugnad lørdag 27. april. Det var fint vær og svært godt oppmøte blant beboerne. Det ble satt ut flere containere for hageavfall og el-avfall som ble flittig brukt.

  • Maleprosjektet år to av tre er godt i gang. De første husene i denne runden er nå malt, og prosjektet er i rute. Vi må imidlertid ta forbehold om at avvik fra planen kan forekomme på grunn av for eksempel værforhold. Les mer om maleprosjektet her: https://www.veitvedt-hageby.no/about-5

  • Enkelte enheter har meldt om noen problemer med å åpne/lukke vinduer etter høytrykksspyling av husene. I de aller fleste tilfellene går dette seg til i løpet av noen få dager. PK Byggservice er likevel gjort oppmerksomme på dette, og vil fremover være ekstra forsiktige ved spyling rundt vinduene.

  • En beboer har søkt midler på vegne av borettslaget og sørget for at Veitvedt hageby har fått tilskudd på 52 000 kr fra Oslo kommune og 15 000 kr fra Bydel Bjerke til grønne bærekrafttiltak. Nå inviteres alle som har lyst til å delta i gjennomføringen av prosjektene. Se mer informasjon her:

  • https://www.veitvedt-hageby.no/post/tilskudd-på-67-000-kr-til-grønne-tiltak-i-borettslaget

 

Styret har mottatt henvendelser om støy og minner om at husordensreglene om ro:

"Den enkelte beboer plikter å sørge for ro mellom kl 23.00 og 07.00 både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Støyende arbeider skal bare skje på hverdager mellom kl 07.00 og 20.00".

 

Større saker styret arbeider kontinuerlig med:

Maling av fasadene.

Takrehabilitering 

Beregning av ny husleieStyremøte 04.04.2024 Antall saker: 14

Tema for sakene:

-          Takk til det gamle styret, velkommen til det nye

-          Fordeling av oppgaver og roller i styret

-          Informasjon fra siste styreperiode

-          Vaktmesteroppgaver

-          Implementering av vedtektsendringer

-          Møteplan for styreåret

-          Vårdugnad 2024

-          3 søknader fra beboere

 


Styremøte 11.04.2024 Antall saker: 17

Tema for sakene:

-          Fordeling av oppgaver til dugnad

-          Vedtektsendringer og endring av beboerhefte

-          Sak om tett nedløpsrør

-          Søknad om lekehus til Grevlingen lekeplass

-          Søknad om bytte av kjellervinduer

-          Søknad om å anlegge parkeringsplass

 

 

Styremøte 25.04.2024 Antall saker: 16


Bygg-gruppa informerer om henvendelser rundt drenering, en fullført adresseendring, en befaring ang kuldelekkasje i kjeller og et taknedløp.


Grønt-gruppa informerer om at Elektro Service har hatt befaring på sikringsboks ved garasjene i Rådyrveien 2. Vi innhenter på tilbud på utbedring. Det har vært en gjennomgang av bod før dugnad. Flere ting må på service og boden ryddes.


Andre saker gjennomgått:

-          En naboklage

-          En søknad fra beboer

-          En sak om drenering

-          Gjennomgang av regnskap

-          Ny beregning av felleskostnader

-          Forslag om hellevei ved Borgen lekeplass

-          Forslag om ny bod/lager for styret

-          Forvaltning av felles grøntområder; trær, hekker og beskjæring

 

 

Styremøte 23.05.2024

Antall saker: 22


Bygg-gruppa informerte om henvendelser om drenering og pågående drenerings- og gravearbeid.

 

Andre saker gjennomgått:

-    Evaluering av dugnad

-          Diskusjon rundt vedlikehold i henhold til nye retningslinjer

-          Ødelagte gjerder i borettslaget

-          Info fra befaringer

-          Trær og hekker til beskjæring; felling av piletrær på Grevlingen lekeplass

-          Sommerfestival 2024

-          En sak om drenering

-          4 saker fra beboere


 

 

 

                                                    .

141 views0 comments

Comments


bottom of page