top of page
  • Styret i borettslaget

Nyhetsbrev - August 2022

Maling av fasader

Styret har lenge jobbet med å kartlegge malingsbehovet i borettslaget. I etterkant av dette hentet vi inn flere anbud. I uke 33 begynner PK Byggservice arbeidet med å vaske og male 5 hus med akutt behov for maling. Fra og med våren 2023 planlegges det å skalere prosjektet opp, slik at alle hus blir malt i løpet av de 2–3 neste årene, under forutsetning av finansiering godkjent av generalforsamling.


Nytt nærmiljøanlegg

Som nevnt tidligere har borettslaget blitt tildelt 850 000 kr til nytt nærmiløanlegg på lekeplassen nedenfor Veitvetsenteret. Dette innebærer nye lekeapparater, treningsapparater, sittegrupper, grill og mer belysning. Norplay starter opp byggingen i september.


Dumping av hageavfall i natur er forsøpling og straffbart

Vi har fått meldinger denne sommeren om at det har vært observert beboere som benytter skogholtet mot Bredtvet fengsel som deponi for matavfall, hageavfall og annet type avfall. Vi minner igjen om at dette er ulovlig og straffbart.


Dumping av hageavfall er straffbart og er være brudd på både forurensningsloven § 28 og naturmangfoldloven. Ingen kan tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at den kan virke skjemmende, til skade eller ulempe for miljøet. Les om forsøpling her


Dugnad - 29 oktober

Styret i borettslaget inviterer alle beboere av Veitvedt hageby til å delta på dugnad i borettslagets uteområde 29. oktober kl.14:00 og utover. Oppmøte ved din nærmeste lekeplass (store eller lille lekeplass) lørdag 29. oktober kl. 14:00. Du får delegert oppgaver på stedet. Mer informasjon vdr. dugnad kommer.


Ulovlig parkeringsplasser i borettslaget Som nevnt har styret observert selv og mottatt klager fra beboere som observerer at enkelte tar seg til rette og benytter seg av privat parkering, til tross for at de enten ikke har søkt borettslaget om tillatelse (eller har fått avslag) eller ikke tillatelse fra PBE. Dette anses som brudd på husordensreglene og vedtektene.


Løpet av neste måned vil beboere som dette gjelder, motta en advarsel fra styret. Beboere som ikke kan dokumentere at parkeringen er godkjent, vil få varsel om brudd på våre husordensregler. Biler som står ulovlig parkert vil også bli borttauet på egen regning.

78 views0 comments

コメント


bottom of page