top of page
  • Styret i borettslaget

Dumping av hageavfall i natur er forsøpling og straffbart!

Rydder du i hagen og kaster hageavfallet i skog og annet uteområde rundt borettslaget?

Styret er orientert om at flere beboere benytter skogen mot Bredtvet fengsel og friområdet bak garasjesameiet som forsøplingsplass for hageavfall. Dette må vi få slutt på. Borettslaget slår hardt ned på all type forsøpling. Beboer kan dermed bli belastet kostnaden ved opprydding og bortkjøring av avfallet.


Dumping av hageavfall er straffbart og er være brudd på både forurensningsloven § 28 og naturmangfoldloven. Ingen kan tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at den kan virke skjemmende, til skade eller ulempe for miljøet.


Men hageavfall er vell ikke forsøpling? Jo, det er det. Hageplanter, buskas som spres i naturen er en trussel for naturmangfoldet. Hageavfall som dumpes i friområder er ulovlig og regnes som forsøpling på samme åte som dumping av annet avfall.


Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt? Dumping av hageavfall skaper imidlertid flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike villfyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som skader naturen i Norge. Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.


Hvor gjør jeg av mitt hageavfall?

Alt av hageavfall kan leveres til Haraldsrud hageavfallsmottak uten noen ekstra kostnader.


Hilsen styret

893 views0 comments
bottom of page