top of page
  • sonjasnurr

Leie av parkeringsplasser

Styret ønsker å informere om endringer angående parkeringsplasser til leie i borettslaget.

For tiden fungerer systemet vårt slik at det er en venteliste for de som ønsker å leie en parkeringsplass. Parkeringsplasser til leie deles ut etter ansiennitet når det blir ledig plass. 

Når prosjektet med rehabiliteringen starter opp i løpet av 2024, må vi frigjøre parkeringsplasser til entreprenør. Som en følge av dette vil vi fra og med i dag kun midlertidig tildele parkeringsplasser som blir ledige.

Praksisen med midlertidig tildeling av parkering gjøres for å forsøke å unngå situasjoner der vi må si opp leieavtaler for å imøtekomme entreprenørenes behov for parkeringsplasser.

Styret vil så langt det er mulig sørge for best mulig utnyttelse av de parkeringsplassene vi har til disposisjon i borettslaget. Derfor vil midlertidig tildeling bli regulert gjennom en alternativ avtale der beboeren kan leie plassen med en oppsigelsesfrist på 14 dager.

Dersom du velger å leie en plass midlertidig frem til prosjektet starter, vil du fortsatt beholde din plass på ventelisten. Dette betyr at du vil være aktuell for å leie  en parkeringsplass på fast basis igjen så snart entreprenørene frigjør disse plassene.

Vi setter pris på forståelsen og samarbeidet fra alle beboere i denne perioden.


Med vennlig hilsen


Styret

Borettslaget Veitvedt Hageby

33 views0 comments

Comments


bottom of page