top of page
  • Styret

Innkalling til beboermøte og ekstraordinær generalforsamling

Varsel om beboermøte og ekstraordinær generalforsamling november 2022

Styret innkaller til beboermøte på Veitvet skole i kunnskapstrappen ved hovedinngangen, 23.nov 2022 kl 18. Tema for møtet er pilotprosjektene som styret har gjennomført for takrehabilitering i 2021 og 2022.

Et forprosjekt ble igangsatt i 2021, og våren 2022 ble arbeidene med pilotprosjekt og rehabilitering av tre tak i Veitvetsvingen 3 avsluttet.

USBL prosjekt vil delta på møtet sammen med styret og presentere rapporten som er utarbeidet i forbindelse med arbeidene. Beboerne vil kunne stille spørsmål til rapporten og arbeidet som er planlagt for resten av borettslaget. Budsjett for rehabiliteringen vil blir presentert.

Vår tanke er at vi på beboermøtet kan diskutere rapporten for takrehabiliteringen, og at alle beboerne får tid til å se på budsjettet i 1 uke før de skal stemme over framtidig låneopptak, som styret trenger for å gå videre med innhenting av tilbud og kontraktsforhandlinger med entreprenører.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingTid: onsdag 30. november, kl. 1800

Sted: Veitvet skole i kunnskapstrappen ved hovedinngangen

Sak 1: Konstituering

a) Valg av møtesekretær

b) Valg av to tilstedeværende andelseiere til å undertegne protokollen

c) Beslutning om lovlig innkalling

Sak 2: Takrehabilitering

Vedtaket krever at minst to tredjedeler av avgitte stemmer gir sitt samtykke, jf. vedtektene §10 fjerde avsnitt nr.4.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling 30. november 2022 i Borettslaget Veitvedt Hageby gir styret fullmakt til låneopptak i forbindelse med takrehabiliteringen. Lånet skal sikres med prioritet foran innskuddene.

Sak 3: Maling av fasadene

Vedtaket krever at minst to tredjedeler av avgitte stemmer gir sitt samtykke, jf. vedtektene §10 fjerde avsnitt nr.4.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling 30. november 2022 i Borettslaget Veitvedt Hageby gir styret fullmakt til låneopptak i forbindelse med maling av fasadene. Lånet skal sikres med prioritet foran innskuddene.Vedlegg 1: Rapport for pilotprosjektet, som viser foreslått teknisk løsning for takrehabilitering samt budsjett. (Sendt ut på e-post, om noen ikke har fått den, kan de sende e-post til post@veitvedt-hageby.no - Rapporten er på 100 sider, så om noen ønsker papirkopi, kan forettningsfører trykke opp det for den enkelte)


Vedlegg 2: Fullmaktsskjema

Fullmakt
.pdf
Download PDF • 80KB660 views0 comments

Comments


bottom of page