top of page
  • sonjasnurr

Informasjon om midlertidig endring i søknadsbehandling.

Styret ønsker å informere om en midlertidig endring i vår behandling av søknader om tilbygg eller fasadeendringer i forbindelse med det kommende rehabiliteringsprosjektet på takene i hagebyen.

Fra og med i dag stanser styret all vurdering og behandling av søknader om tilbygg eller større fasadeendringer i den nærmeste fremtiden. Beslutningen om byggestopp er tatt for å sikre en smidig gjennomføring av rehabiliteringsarbeidet på takene. Andelseiere som allerede har søkt om og fått godkjent tilbygg eller fasadeendringer, men som ennå ikke har påbegynt byggearbeidet, kan fortsette sin prosess som planlagt.

Hovedårsaken til denne midlertidige endringen er å unngå parallell byggeaktivitet på andelene samtidig som entreprenørene skal arbeide med takene. Dette bidrar til å minimere forstyrrelser og sikre trygg fremgang i rehabiliteringsprosjektet.

Når arbeidet med takene er fullført, vil styret gjenoppta behandlingen av søknader om tilbygg eller fasadeendringer. Vi vil vurdere hver søknad individuelt, med hensyn til prosjektets fremdriftsplan og de spesifikke omstendighetene rundt hver enkelt andel.

Vi forstår at dette kan medføre en midlertidig ulempe for de som har planlagt eller vurderer slike bygningsmessige endringer. Styret takker for forståelsen og samarbeidet i denne perioden.Med vennlig hilsen


Styret

Borettslaget Veitvedt Hageby

25 views0 comments

Comments


bottom of page