top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 13. januar 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet 13. januar. 8 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og vi behandlet totalt 8 saker. Det er nå 76 åpne saker i borettslaget som styret må følge opp.


Generalforsamling 2022

De to siste årene har generalforsamlingen blitt utsatt på grunn av pandemirestriksjoner. Etter vedtektene må vi gjennomføre generalforsamling innen utgangen av mars. I 2020 ble generalforsamlingen utsatt til august. Men i 2020 ble det gjort en rekke unntak i borettslagsloven og regnskapsloven som gjorde dette mulig.


De samme unntakene gjaldt ikke i 2021. Derimot ble borettslagsloven endret i april 2021 slik at digitale generalforsamlinger ble tillatt. Før dette var det kun generalforsamling med fysisk oppmøte som var lovlig.


Smittesituasjonen er uforutsigbar. I høst «gjenåpnet» Norge, og de fleste smitteverntiltakene ble fjernet. Rett før jul ble det imidlertid innført tiltak igjen, og pr i dag er smitten i samfunnet stigende. Er det noe vi har lært av de siste to årene, er det at det er vanskelig å spå langt frem i tid. Det er en betydelig risiko for at det vil være smitteverntiltak i mars 2022, noe som gjør det vanskelig eller umulig å gjennomføre fysisk generalforsamling. I tillegg kan mange være i karantene og ikke ha mulighet til å delta, dersom det er et fysisk møte.


Styret kan ikke planlegge for å bryte vedtektene. Derfor legger vi en plan som sikrer at vi får gjennomført generalforsamlingen innen utgangen av mars. Styret legger vekt på at usikkerheten rundt smittesituasjonen og eventuelle tiltak er stor. Det tar tid og forberede en generalforsamling og prosessen og datoer må være forutsigbare og kjent for alle. Vi kan derfor ikke vente og se an utviklingen når det kommer til smitte ogtiltak.


Styret har derfor besluttet at årets generalforsamling skal gjennomføres på samme måte som i fjor. Det innebærer at det blir videomøte den 23. mars og avstemning de to påfølgende dagene. Vi vil selvsagt sende ut varsel og innkalling.


Problemer med snørydding og strøing

Denne vinteren har borettslaget hatt store problemer med brøyting og påfylling av singel i strøkassene. Borettslaget har en løpende avtale med Bygårdsservice AS for brøyting, påfylling av singel og gressklipping i hagebyen, med en oppsigelsestid på 3 mnd.


Leverandøren har ikke holdt sin del av avtalen med borettslaget, som er brøyting samme dag (med over 5 cm snøfall). De har heller ikke opprettholdt sitt ansvar for strøing og påfyll av sand i strøkasser. Styret har lenge brukt unødvendig mye ressurser på oppfølging av disse manglene. Vi ser flere brudd i vår avtale med bygårdsservice, og har derfor startet en prosess med å hente inn nye tilbud fra andre leverandører.


Pilotprosjekt tak

Åpningen av yttertaket i VS3 viser at takene bærer preg av å være nærmere 70 år gamle. Det originale taket er designet med uten dampsperre, uten vindtetting og for tynt luftespalte. Fuktighet i inneklima er økt ved dagens livsstil. Konsekvent kondens som dannes i taket, er årsak til problemer og skader i mange enheter. En utbedring basert på dagens løsning vil kunne gi tilstrekkelig lufting, men vil igjen øke snømengden som legger seg på taket (siden bedre lufting fjerner varme fra taket). Taket hviler på skilleveggene, som er ikke egnet for å tåle mer last.


Styret jobber sammen med USBL, Oslo Byggentreprenør og flere rådgivere for å finne en løsning hvor man får forsterket bæringen slik at den kan tåle et nytt, sikkert tak i henhold til nåværende standarder. Samtidig må løsningen kunne la beboerne bo i sine hus og gi minimal forstyrrelse iløpet av byggeprosessen.


Pilotprosjektet skal levere en løsning som vil kunne benyttes på alle husene, slik at vi har et godt grunnlag for og til å hente inn tilbud på en samlet rehabilitering av takene. Dette vil bli tema for en framtidig ekstraordinær generalforsamling hvor beboerne får presentert tekniske alternativer og kostnader.
220 views0 comments

Kommentare


bottom of page