top of page

Henting av farlig avfall og EE avfall

Borettslaget Veitvedt Hageby

Når. 18. mai – 24. mai

Hvor: Veitvetsvingen 3 og Rådyrveien 6


18. mai vil det blir utplassert kontainere for farlig avfall og elektronisk avfall (EE-avfall) for beboere til å resirkulere.


NB! Det er strenge krav på hvilket avfall dette skal være. Les mer om hvilket dette gjelder under.NB! i originalemballasjen eller ved at emballasjen påføres en leselig beskrivelse.

  • Eventuelt søl i eller på beholderen skal tørkes opp.

  • Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholderen.

  • Beholderen skal holdes låst.

  • Det er forbudt å levere følgende typer avfall:

  • Eksplosiver (f.eks. fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon),

  • smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler),

  • medisiner (f.eks piller og andre legemidler)

  • radioaktivt avfall.

  • Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.

LES MER OM HVILKET AVFALL SOM KAN KASTES

Hva er farlig avfall_
.pdf
Download PDF • 564KB

219 views0 comments
bottom of page