top of page
  • susannebrovoldhvid

Felling og planting trær

Updated: Jun 13


Grevlingen lekeplass:


Facilitec vil planter nye piletrær ved Grevlingen lekeplass.


De gamle piletrærne er befart og trærne er av såpass dårlig befatning (råte) at de må felles, men det vil samtidig bli plantet nye trær på stedet.

Styret mener at det kan være fare for at de gamle trærne kan komme til å skade barn og voksne som er på lekeplassen, vi feller derfor disse trærne og planter nye.


Dumpidalen:


De to nåletrærne i Dumpidalen hadde begynt å vokse seg farlig høye med tanke på sterk vind, samtidig som de tok mye lys på flere eiendommer.


Styret vurderte beskjæring, men arborister som var på befaringen mente det ville bli vanskelig å beskjære uten at det ville gå mye utover estetikken.  Det ble derfor besluttet å felle trærne.


Etter fellingen skal det plantes nye trær på samme sted, som er ikke vil vokse seg like store og som ikke vil kreve mye beskjæring.


Dessuten skal Norskwood lage motorsagskulpturer av dyr av stammene som står igjen!

248 views0 comments

Comments


bottom of page