top of page
  • Styret

Brannvernkontroll

Updated: Nov 18, 2020

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt

tilrettelagt. For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere.

Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt

slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

2. Kontroll uten fysisk besøk.

Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med

påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker

på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall

9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht

alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på

forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts

batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn

batterier selv.

Kontroll er satt til:

Tirsdag 27.oktober kl.12.30 – 21.00

Grevlingveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 35

Grevlingveien 2, 4, 6, 8, 10

Onsdag 28.oktober kl.12.30 – 21.00

Grevlingveien 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,

58, 60, 62, 64, 66, 68 og 70

Torsdag 29.oktober kl. 12.30 – 21.00

Rådyrveien 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 og 30

Rådyrveien 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Veitvetsvingen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17

Mandag 2.november kl.12.30 – 21.00

Veitvedtsvingen 2, 4, 6

Veitvetveien 16, 18, 20, 22 og 24

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en

rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.


18 views0 comments

Comments


bottom of page