Beboerguide

Utenfor huset

Informasjon og regler om uteboder, terrasser og andre ting utenfor huset.

Hvorfor må jeg søke borettslaget om å gjøre noe i min egen hage?


Grunnen til at du må søke er at Veitvedt Hageby er et borettslag og utendørs arealer er derfor i utgangspunktet fellesarealer. Det er lang praksis for at alle andeler har eksklusiv bruksrett til utearealer tre meter fra husveggen. Formelt er det fortsatt fellesarealer, men du har enerett på å bruke disse arealene. I noen tilfeller kan arealet være mindre, f.eks. dersom to hus ligger nært hverandre. I andre tilfeller kan plasseringen av husene gjøre det naturlig at du disponerer et større areal.





Søknad om å bygge utebod

Før du begynner å planlegge utebod må du sette deg godt inn i reglene


Borettslaget har egne regler for uteboder. Disse er detaljerte og sier blant annet hvilken type panel du må bruke. Styret har ikke mulighet for å gjøre unntak fra reglene og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i disse. Her finner du reglene for å bygge utebod. Her finner du de tekniske kravene til uteboden.




Du må følge borettslagets tegninger


Generalforsamlingen i borettslaget har vedtatt tegninger for utebod. Du må følge disse hvis du vil bygge en bod. Du kan altså ikke fritt velge utseende. Her finner du tegninger av enkel bod. Dersom to andeler skal bygge bod sammen, finnes det også tegninger av dobbel bod.




Du må søke styret før du kan bygge boden


Før du kan bygge en bod, må du få tillatelse fra styret. Du må derfor sende en søknad på epost til post@veitvedt-hageby.no. Søknaden må inneholde en tegning som viser plasseringen av boden. Naboene må signere på disse tegningene. Du må også beskrive om du skal bygge enkel eller dobbel bod. Før styret kan behandle søknaden må du betale inn et depositum på 5.000,- til borettslagets depositumskonto.




Styret må godkjenne boden når den er ferdig


Når boden er ferdig bygd og malt, kan styret komme på befaring og godkjenne boden. Når styret har godkjent den, får du tilbake depositumet.




Du har selv vedlikeholdsansvaret for boden din


Du har selv ansvar for å vedlikeholde boden din. Du må også dekke kostnadene dersom borettslaget må fjerne boden i forbindelse med nødendige reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider. Eksempler på slike arbeider er drenering og utskifting av rør.





Søknad om andre ting utenfor huset

Hvorfor må jeg søke borettslaget om å gjøre noe i min egen hage?


Grunnen til at du må søke er at Veitvedt Hageby er et borettslag og utendørs arealer er derfor i utgangspunktet fellesarealer. Det er lang praksis for at alle andeler har eksklusiv bruksrett til utearealer tre meter fra husveggen. Formelt er det fortsatt fellesarealer, men du har enerett på å bruke disse arealene. I noen tilfeller kan arealet være mindre, f.eks. dersom to hus ligger nært hverandre. I andre tilfeller kan plasseringen av husene gjøre det naturlig at du disponerer et større areal.





Org.nummer: 947332481
Epost: 
post@veitvedt-hageby.no

Tel: 994 30 089


Forretningsfører: tel. 22 88 46 73
Forretningsfører: Nordberg Eiendomsforvaltning 
post@nordberg-eiendom.no

Forsikringselskap: Gjensidige, polisenr 83439857  

  • Facebook

© 2020 Borettslaget Veitvedt Hageby