top of page
  • Styret

Kondens i tak

Denne vinteren har bydd på en langvarig kuldeperiode som det har resultert i mange henvendelser med det som kan ser ut som lekkasjer fra taket. Ca 10 enheter har opplevd at vann har rent ned langs innertaket og ned til vinduer/yttervegg. Styret har hatt befaring med 4 firmaer som jobber spesifikt med tak, én blikkenslager og to store firmaer som leverer prosjektledelser innenfor alle typer rehabiliteringsprosjekter. Enkelte av problemene har blitt utbedret, og har hatt en klar årsak. For de andre takene er foreløpig konklusjon at takene er for dårlig isolert for en slik kuldeperiode, og fuktig luft fra enhetene kondenserer i møtet med det kalde taket i 2.etg. Det som mangler er dampsperre, tilstrekkelig isolasjon samt nytt og oppgradert takbelegg. Rehabiliteringen av fasadene med ekstra isolasjon har trolig forverret ventilasjonen og taket står igjen å rehabilitere for å unngå kondens innendørs.


Dette har spesifikt vært et problem når det er veldig kaldt. Så er det spørsmålet, hvordan løser man dette?


Vi er i en prosess med å hente inn tilbud på prosjektering av rehabilitering av takene i hagebyen, og dette vil presenteres på neste generalforsamling.


I mellomtiden vil vi anmode alle andelseierne om å sikre tilstrekkelig lufting i husene sine ved å åpne alle ventiler, lufte ut i 2. etg på dagtid og evt sette inn avfukter i 2.etg ved synlig kondens langs tak eller vegger. Hvis problemene fortsatt vedvarer vil styret følge opp de enkelte takene separat for å sikre en midlertidig løsning fram til alle takene er rehabilitert.


Med vennlig hilsen

Styret

Borettslaget Veitvet Hageby

681 views0 comments

Recent Posts

See All

Digital generalforsamling onsdag 16. juni klokken17

Styret har tidligere informert om at generalforsamlingen i år måtte utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Selv om styret helst ønsker en fysisk generalforsamling, er det ingen ting som tyder på at

Comments


bottom of page