top of page
  • aarebrotsverk

Innsetting av ventiler

PK Byggservice  har fått i oppdrag av borettslaget om å sette inn nye ventiler i 2. etasje i de rom som ikke har ventil fra før. Dette for å sørge for bedre lufting, da høyt damptrykk er en av årsakene til at det ligger mye fukt i isolasjonen i takene. (Mer om dette her: https://www.veitvedt-hageby.no/about-5)

Dette vil bli gjennomført i forbindelse med malerarbeidene på husene (helt på slutten når malerarbeidene avsluttes og før stillas tas ned, ca 16 dager etter oppstart på huset, dersom det er 4 mannsbolig).

PK Byggservice vil henge opp informasjonsplakat om dette på dørene, slik at beboere har 48 timers varsel på forhånd om når de trenger adgang.

 

På lappen vil det stå avkrysset om PK kommer mellom 08-11 eller mellom 1130-1400. Beboere vil også bli bedt om å informere på sms om de er hjemme, vil gi PK en nøkkel eller sende PK en adgangskode til huset. 


Ventilene vil bli satt ved siden av vinduet i rom der det ikke er ventil fra før. Vi ber om at det ryddes slik at vi kan få komme til på en grei måte.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page