top of page
Alle kommunale veier brøytes og strøs av Oslo Kommune

Gangstier og veibane i grevlingveien, rådyrveien og veitvetsvingen er kommunale veier og blir vedlikeholdt av Oslo kommune. Les mer om brøyting her.

Mangelfull brøyting på disse veiene kan meldes inn til
Oslo kommunes bymelding

Private stikkveier, gangstier på fellesområde og større holdeplasser brøytes og strøs av Vaktmesterkompaniet.

Vaktmesterkompaniet (VK) har avtale med Veitvedt hageby borettslag om å brøyte og strø alle våre våre stikkveier, holdeplasser og gangstier på våre fellesområder.


Mangelfull vedlikehold kan meldes direkte til Vaktmesterkompaniet på 23 17 22 00 eller epost sno@vk.no
 

Påfyll av strøkasser
Vaktmesterkompaniet fyller på våre strøkasser etter behov. Meld om tomme strøkasser til styret på post@veitvedthageby.no.
27.12 ble det bestilt påfyll i alle strøkasser i borettslaget. Det er noe ventetid pga. stor pågang i Oslo. Pukkkverkene sliter med produksjon av tørr singel. 
bottom of page