top of page
  • sonjasnurr

Utdypende informasjon og rettelser angående «Informasjon om renteendring».

Aller først beklager vi for at infoen vi videresendte fra Nordberg var altfor kortfattet, og at den kom med et kortere varsel enn vi som styre ønsker oss. Det var i tillegg feil info: male-lån og generelle lånekostnader har økte renter. Det var dessuten en en økning på 10% per andel - ikke 15% som første skriv sa.


Det er ikke renten som øker 10%, men kostnadene knyttet til økte renter.


Hver andel må altså betale10% mer enn hva de har gjort hittil. Det er litt forskjellige husleiebrøker i borettslaget og derfor snakker man prosent og ikke en ren sum.


Eksempel: Hvis du fra før av betaler 1.608 kr i lånekostnader, øker dette da med 161,- kr (10%)

Om lån-maling var 150 kr i måneden må det da betales 15,- (10%). En total økning på 176kr mer på oktober-fakturaen i dette eksempelet.


183 views0 comments

Comments


bottom of page