top of page

Innkalling ordinær generalforsamling 19-08-20

Updated: Sep 6, 2020


Til andelseierne:

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden forøvrig er i ber styret om at det kun møter 1 person fra hver husstand på møtet. Samtidig oppfordrer styret til at dere, så langt det lar seg gjøre, å gi fullmakt til en annen seksjonseier hvis dere ikke selv har mulighet å delta.  Idet det har vært en del misforståelser/innsigelser mot skriftlig behandling av generalforsamlingen har styret ventet på en åpn


ing for å avholde generalforsamling på ordinær måte. Det innkalles derfor til ordinær generalforsamling:

5f2e292d3e9b68.40353408
.pdf
Download PDF • 7.08MB

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page