top of page
  • susannebrovoldhvid

Fond for grønttiltak på fellesområder

Styret får fra tid til annen henvendelser fra beboere som ønsker å gjøre noe ekstra på fellesarealene rundt enkelte husrekker. Dette kan for eksempel være å plante blomster eller busker, eller på andre måter gjøre det litt fint.

Vi har derfor besluttet å sette av et fond på 30 000 kr som det kan søkes støtte til slike tiltak fra.


Følgende kriterier må legges til grunn for søknaden:

- Det må være til på fellesarealer, ikke private hager

- Søkerne er selv ansvarlig for å stelle og vedlikeholde

- Arbeid må utføres av beboerne selv

- Avklar med nærmeste naboer at det er enighet om å plante der

- Det kan søkes om midler til frukttrær, bærbusker, blomster, prydbusker, jord og bark.

Søknaden sendes til styret@veitvedt-hageby.no  og må inneholde en beskrivelse av hva dere ønsker å gjøre, være markert på et kart eller et provisorisk kart hvor dere ønsker å plante, hva det vil koste samt hvordan dere vil ta ansvar for vedlikehold.


Søknadsfrister

Styret vil behandle søknader på de tre neste styremøtene. Vi vil ikke dele ut alle midlene med en gang, men dele potten i tre, slik at det blir god tid for alle til å søke på midlene. Dersom det ikke blir søkt om ⅓ av midlene til grønttiltak innenfor kriteriene i første runde, vil denne restsummen overføres til neste søknadsfrist osv.


  • Søknadsfrist #1: 23.6 2024 - inntil 10 000 kr av potten deles ut

  • Søknadsfrist #2: 6.8 2024 - inntil 20 000 kr av potten deles ut

  • Søknadsfrist #3: 19.8.2024 - inntil 30 000 kr av potten deles ut

122 views0 comments

Comments


bottom of page