Venteliste for parkeringsplasser og garasjer

Her kan du se ventelisten for parkeringsplasser og for garasjer. Vi ønsker ikke å legge ut personinformasjon slik som navn. Derfor får alle som setter seg på venteliste ett "kø nummer" av oss.

 

I listene under ser du din plass på ventelisten. Vi oppdaterer listene hver gang det skjer en endring.

Listen ble sist oppdatert 29. september 2022

Venteliste parkering

 1. P019

 2. P020

 3. P022

 4. P023

 5. P024

 6. P025

 7. P026

 8. P027

 9. P028

 10. P029

 11. P030

 12. P031

 13. P032

 14. P033

 15. P034

 16. P035

 17. P036

 18. P037

 19. P038

 20. P039

 21. P040

 22. P041

 23. P042

 24. P043

Venteliste garasjer

 1. G003

 2. G005

 3. G014

 4. G006

 5. G007

 6. G008

 7. G009

 8. G010

 9. G011

 10. G012

 11. G015

 12. G016

 13. G017

 14. G018

 15. G019

 16. G020

 17. G021

 18. G022

 19. G023

 20. G024

 21. G025

 22. G026

 23. G027

 24. G028

 25. G029

 26. G030

 27. G031

 28. G032