Venteliste for parkeringsplasser og garasjer

Her kan du se ventelisten for parkeringsplasser og for garasjer. Vi ønsker ikke å legge ut personinformasjon slik som navn. Derfor får alle som setter seg på venteliste ett "kø nummer" av oss.

 

I listene under ser du din plass på ventelisten. Vi oppdaterer listene hver gang det skjer en endring.

Listen ble sist oppdatert 8. august 2021

Venteliste parkering

 1. P011

 2. P015

 3. P016

 4. P017

 5. P018

 6. P019

 7. P020

 8. P022

 9. P023

 10. P024

 11. P025

 12. P026

 13. P027

 14. P028

 15. P029

 16. P030

 17. P031

 18. P032

 19. P033

 20. P034

 21. P035

 22. P036

 23. P037

 24. P038

 25. P039

 26. P040

 27. P041

Venteliste garasjer

 1. G003

 2. G005

 3. G014

 4. G006

 5. G007

 6. G008

 7. G009

 8. G010

 9. G011

 10. G012

 11. G015

 12. G016

 13. G017

 14. G018

 15. G019

 16. G020

 17. G021

 18. G022

 19. G023

 20. G024

 21. G025

 22. G026

 23. G027

 24. G028

 25. G029