Venteliste for parkeringsplasser og garasjer

Her kan du se ventelisten for parkeringsplasser og for garasjer. Vi ønsker ikke å legge ut personinformasjon slik som navn. Derfor får alle som setter seg på venteliste ett "kø nummer" av oss.

 

I listene under ser du din plass på ventelisten. Vi oppdaterer listene hver gang det skjer en endring.

Listen ble sist oppdatert 27. februar 2021

Venteliste parkering

 1. P011

 2. P014

 3. P015

 4. P016

 5. P017

 6. P018

 7. P019

 8. P020

 9. P022

 10. P023

 11. P024

 12. P025

 13. P026

 14. P027

 15. P028

 16. P029

 17. P030

 18. P031

 19. P032

 20. P033

Venteliste garasjer

 1. G002

 2. G003

 3. G005

 4. G014

 5. G006

 6. G007

 7. G008

 8. G009

 9. G010

 10. G011

 11. G012

 12. G015

 13. G016

 14. G017

 15. G018

 16. G019

 17. G020

 18. G021

 19. G022

 20. G023

 21. G024