Venteliste for parkeringsplasser og garasjer

Her kan du se ventelisten for parkeringsplasser og for garasjer. Vi ønsker ikke å legge ut personinformasjon slik som navn. Derfor får alle som setter seg på venteliste ett "kø nummer" av oss.

 

I listene under ser du din plass på ventelisten. Vi oppdaterer listene hver gang det skjer en endring.

Listen ble sist oppdatert 16. januar 2021

Venteliste parkering

 1. P001

 2. P006

 3. P007

 4. P009

 5. P010

 6. P011

 7. P012

 8. P013

 9. P014

 10. P015

 11. P016

 12. P017

 13. P018

 14. P019

 15. P020

 16. P022

 17. P023

 18. P024

 19. P025

 20. P026

Venteliste garasjer

 1. G002

 2. G003

 3. G005

 4. G014

 5. G006

 6. G007

 7. G008

 8. G009

 9. G010

 10. G011

 11. G012

 12. G013

 13. G015

 14. G016

 15. G017

 16. G018

Org.nummer: 947332481
Epost: 
post@veitvedt-hageby.no

Tel: 994 30 089


Forretningsfører: tel. 22 88 46 73
Forretningsfører: Nordberg Eiendomsforvaltning 
post@nordberg-eiendom.no

Forsikringselskap: Gjensidige, polisenr 83439857  

 • Facebook

© 2020 Borettslaget Veitvedt Hageby