top of page

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20

Updated: Nov 18, 2020

Det varsles om ordinær generalforsamling 2020

Onsdag 19. august 2020 kl. 18.00 Quality Hotel 33, Østre Akervei 33, 0509 Oslo

Regjeringen har


gjennomført lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni 2020 i tråd med planen for håndtering av covid-19. Det er nå tillatt med arrangementer på inntil 200 personer med 1 meters mellomrom, som betyr at vi etter alt å dømme kan avholde generalforsamlingen med fysisk oppmøte i august. Formell innkalling til generalforsamlingen kommer iht. § 13 i vedtektene i månedsskiftet juli/august. For å etterleve smittevernkravene har styret leid lokale til generalforsamlingen på Quality Hotel 33 med plass til 200 personer med 1 meters mellomrom. Erfaringsmessig er oppmøtet lavere enn det, m


en da er vi rimelig sikker på at alle som vil delta kan gjøre det ift. restriksjonene som foreligger pr i dag. Dagsorden er den samme som i den opprinnelige innkallingen av 4. mars. Innkallingen ligger på hjemmesiden til borettslaget, eller dere kan få den tilsendt ved å sende en epost til post@veitvedt-hageby.no. Generalforsamlingen 19. august erstatter den skriftlige avstemningen som ble avholdt i juni, etter ønske av beboerne.

Ta kontakt med styret om du har spørsmål - og ha en fin sommer J


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Digital generalforsamling onsdag 16. juni klokken17

Styret har tidligere informert om at generalforsamlingen i år måtte utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Selv om styret helst ønsker en fysisk generalforsamling, er det ingen ting som tyder på at

Comments


bottom of page