top of page
  • Styret

Varmekablene nederst i dumpidalen er ute av drift

Varmekablene nederst i dumpidalen er dessverre ute av drift. Årsaken er en teknisk feil.

Det er en litt større jobb å reparere anlegget og vi vet derfor dessverre ikke når varmekablene kan være i orden igjen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Styret har tidligere informert om at generalforsamlingen i år måtte utsettes på grunn av smitteverntiltakene. Selv om styret helst ønsker en fysisk generalforsamling, er det ingen ting som tyder på at

bottom of page