top of page
  • Styret

Utfordringer med noen av borettslagets varmekabler

Som noen av dere har fått med dere, har det vært utfordringer knyttet til varmekabler i bakken rundt i borettslaget denne vinteren, da spesielt i stikkvei Grevlingveien 6-20. Dette skyldes jordfeil hvor 2/4 av kablene er defekte, og må dermed byttes ut. Systemene disse kablene går på er gamle og har behov for en stor utbedring.


Samtidig vil vi informere om at vi gjennomfører utbedring på varmekabler ved Grevlingveien 48 og gangstien i dump i dalen i samme løp.

M-Tek som er spesialist på dette området kommer til å jobbe med å grave og bytte ut skjøter på de kablene det gjelder, så fort som det er mulig. De er avhengig av mildere vær for å gjennomføre utbedringene. Vi krysser dermed fingrene på at våren er på anmarsj de neste dagene og at mildværet og opphold holder seg i neste uke. M-Tek vil ta en vurdering tidlig i uke 10 (22-24 februar) om det lar seg gjøre å gjennomføre installasjonen løpet av samme uke.


Vi har spesifikt bedt Bygårdservice om å gjennomføre mer måking og strøing i disse områdene dette gjelder.

Med vennlig hilsen

Styret

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page