top of page
  • sonjasnurr

Oppdatert informasjon om midlertidig endring i søknadsbehandling.

Styret sendte 28. januar 2024 ut melding om midlertidig stopp i behandling av søknader om tilbygg eller fasadeendringer i forbindelse med det kommende rehabiliteringsprosjektet på takene i hagebyen.

Nokså umiddelbart i etterkant kom det inn forespørsler fra beboere om å få sende inn søknad om tilbygg. Dette var prosesser som åpenbart hadde vært planlagt en stund fra beboernes side. Styret har rådført seg med prosjektleder for takprosjektet, USBL.


USBL åpner for at vi kan vurdere søknader som er sendt inn til styret innen 17. mars 2024.


Styret vil gjøre en samlet vurdering sammen med USBL hvor vi ser på muligheten til å arbeide rundt omsøkte prosjekter. Styret vil derfor ta i mot komplette søknader (inkludert depositum) som sendes inn innen 17. mars 2024.

Vi viser til borettslagets beboerhefte for veiledning til hva som kreves i søknadene.

Det er viktig at søknadene fyller disse kravene, inkludert blant annet innbetalt depositum og underskrifter fra tilstøtende naboer. Søknader som ikke er komplette vil ikke bli behandlet.


Fra og med 18. mars gjenopptar vi byggestoppet slik som varslet og informert om 28. januar 2024. Når arbeidet med takene er fullført, vil styret gjenoppta behandlingen av søknader om tilbygg eller fasadeendringer. Vi vil vurdere hver søknad individuelt, med hensyn til prosjektets fremdriftsplan og de spesifikke omstendighetene rundt hver enkelt andel.


Vi takker for forståelsen og samarbeidet i perioden som takprosjektet pågår.


Med vennlig hilsen Styret25 views0 comments

Comentários


bottom of page