top of page
 • sonjasnurr

Nytt fra styret - Vinteren 2023 / 2024


 • Det er kalt inn til beboermøte 18.03.2024. Der informerer styret om foreslått endring på vedtak til Generalforsamling hva angår tilbygg og ansvarsfordeling.

 • Generalforsamlingen blir avholdt 20.03.2024 og alle skal ha mottatt papirer.

 • Nettsiden er oppdatert med informasjon rundt fasademaling for 2024.

 • Fra og med 18. mars gjenopptar vi byggestoppet slik som varslet og informert om 28. januar 2024. Når arbeidet med takene er fullført, vil styret gjenoppta behandlingen av søknader om tilbygg eller fasadeendringer. Større saker styret arbeider kontinuerlig med:


Maling av fasadene.

Takrehabilitering 
Styremøter:


Styremøte 30/11/23


21 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om justering av sterk utelampe ved Veitvetsvingen 2, en ødelagt garasjeport, bytte av vindu i en andel og beskjæring av trær i fellesområder.Polstring av trær og stolper i Dumpidalen (akebakke) og påfyll av strøkasser. 


Byggruppen informerte om pågående dreneringsarbeid og fremtidige behov.


Andre saker:

 • 2 naboklager

 • 4 fasadesøknader

 • 3 vedlikeholdssaker

 • BrannvernStyremøte 18/12/23


15 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om vaktmesterselskapet og snørydding.


Byggruppen informerte om pågående dreneringsarbeid og fremtidige behov.


Andre saker:

 • 1 naboklage

 • Drenering

 • Takprosjektet

 • 2 vedlikeholdssaker

 • 1 fasadeendring søknad

 • 2 grøntareal-sakerStyremøte 08/01/24


17 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte varmekabler i egne stikkveier, parkeringsplasser og søknader som anlegging av privat p-plass.


Andre saker:

 • Takprosjektet.

 • 3 naboklager

 • Bekk ved enden av Grevlingveien - vedlikehold.

 • Skadedyr

 • 1 søknad om tilbygg

 • Forberedelser til Generalforsamling.Styremøte 24/01


1 sak til behandling.


Resultatet av rettsaken mellom andelseier og borettslaget, og hva det betyr fremover.Styremøte 25/01/24


20 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om utbytting av utdaterte p-skilt på egne veier og områder.

Bygg-gruppen informerte om en sak på endringer av veranda,


Andre saker:

 • Takprosjektet.

 • 2 naboklager

 • Bekk ved enden av Grevlingveien - vedlikehold.

 • 3 søknader om parkeringsplass.

 • Vedlikehold av grøntarealer, garasjer m.m

 • Forberedelser til Generalforsamling.Styremøte 12/02/24


14 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte om nylige vaktmester-oppgaver utført / på vent.


Andre saker:

 • Takprosjektet.

 • 3 søknader om tilbygg.

 • Vedlikehold av grøntarealer.

 • Forberedelser til Generalforsamling.Styremøte 29/02/24


11 saker til behandling.


Grønt-gruppen informerte nylige vaktmester-oppgaver utført, bl.a  Fiksing av flaggstang, fjerning av betongklosser ved en andel og reparasjon av en trapp.

Bygg-gruppen informerer om andeler med vanninntrenging.


Andre saker:

 • Takprosjektet.

 • 3 søknader om parkeringsplass.

 • 1 naboklage.

 • Drenering

 • 1 søknad om fasadeendring. • Forberedelser til Generalforsamling.

80 views0 comments

Comments


bottom of page