top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte mandag 6. september 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet mandag 6. september.


9 av 9 styremedlemmer og varamedlemmer var til stede og vi behandlet totalt 12 saker. Det er nå 79 åpne saker i borettslaget som styret på en eller annen måte må følge opp.


Rehabilitering av tak

Styret har gjennomført et forprosjekt i regi av USBL prosjekt. Styret vurderer nå alternativer for utbedring/rehabilitering av tak i borettslaget. Det å rehabilitere alle tak i borettslaget kan være svært kostbart og dermed ha konsekvenser for felleskostnadene. Det er derfor viktig at vi vurderer alternativer nøye.


Vaktmestertjenester

Borettslaget har i dag avtale om snøbrøyting og gressklipping. I tillegg er det noen beboere som gjøre en kjempeinnsats for laget. Styret vurderer om vi skal utvide avtalen om vaktmestertjenester noe og det vil i så fall være aktuelt med nytt anbud. Vi skal selvsagt ikke erstatte innsatsen som enkelte beboere gjør.


Maling av fasadene

Styret har gjort en kartlegging av malingsbehov i borettslaget og vil nå utarbeide en plan for maling fremover. Fordi borettslaget har mange og store vedlikeholdsoppgaver nå, vil vi prioritere det mest akutte først.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 7 saker fra beboere.

105 views1 comment

Recent Posts

See All

1件のコメント


Bo Nessing
Bo Nessing
2021年12月04日

Hvordan vet man hvilket nummer man har i parkeringsplass køen?

いいね!
bottom of page