top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 4. mai 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet 4. mai.


8 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede på møtet og vi behandlet totalt 17 saker. Det er pr nå 83 ulike saker i borettslaget som styret på en eller annen måte må følge opp.


Forretningsfører

Styret har vurdert eksisterende avtale om forretningsførsel og innhentet tilbud fra flere ulike leverandører. Vi har også gjennomført møter med de aktuelle som en del av saksforberedelsene. Etter en total vurdering har styret landet på at vi fortsetter med Nordberg Eiendomsforvaltning som forretningsfører.


Generalforsamling 2021

Styret ønsker fortsatt primært en ordinær generalforsamling med fysisk oppmøte. Samtidig er det to frister vi må forholde oss til. Den første er en frist i borettslagsloven som sier at generalforsamlingen må være gjennomført innen utgangen av juni. Den andre er en frist i regnskapsloven som sier at vi må sende inn regnskapet for 2020 til Brønnøysundregisteret innen 1. august. Vi kan ikke sende inn regnskapet før generalforsamlingen har behandlet det.


I fjor ble disse fristene utsatt. Foreløpig er det ikke gitt noen utsettelser i år, men det har vært forslag om utsettelser på høring. Styret må åpenbart forholde seg til norsk lov. Dersom disse fristene ikke utsettes i år, har vi ikke noe annet valg enn å gjennomføre en digital generalforsamling. For å kunne gjennomføre en slik generalforsamling, må vi planlegge den. Vi begynner derfor nå planleggingen av en digital generalforsamling.


Vi kommer med mer informasjon om dette.


Trafikksikkerheten i Veitvetveien

Borettslaget har mottatt spørsmål om vi ønsker å stille oss bak en henvendelse til bydelen og Bymiljøetaten om trafikksikkerheten i Veitvetveien. Henvendelsen beskriver noen utfordringer med trafikksikkerheten og ber om at kommunen finner egnede tiltak. Styret besluttet å stille seg bak dette.


Varmekablene i borettslaget

Det har vært flere utfordringer med varmekablene i borettslaget denne vinteren. Etter nærmere undersøkelser er det klart at enkelte av anleggene må byttes ut. På andre anlegg er det enkeltdeler som må skiftes. Vi henter nå inn priser på disse jobbene.


Saker fra beboerne

Styret behandlet i tillegg 10 saker fra beboere.

235 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page