top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøte 19. oktober

Updated: Nov 18, 2020

Her er informasjon fra styremøtet mandag 19. oktober.

På møtet den 19. oktober møtte 6 medlemmer og varamedlemmer opp. Styret behandlet totalt 11 saker på dette møtet.


Samtidig med informasjon fra styremøtet ønsker vi å minne om den kommende brannvernrunden i borettslaget. Borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern som gjør en årlig befaring og kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Informasjonen legges også i postkassene til alle beboerne.


Høstdugnad

Årets høstdugnad ble gjennomført i en Covid-19 tilpasset versjon lørdag 17. oktober. Totalt møtte ca 100 beboere opp. Styret takker alle for innsatsen! Dersom du har forslag til ting som du mener kan gjøres bedre eller annerledes ved senere dugnader, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post: post@veitvedt-hageby.no

Tidligere år har borettslaget gjennomført en loddtrekning blant de oppmøtte hvor premien har vært gratis husleie i en måned. Vi fortsetter denne praksisen og styret har trukket en tilfeldig vinner blant alle som registrerte seg. Vinneren blir kontaktet direkte av styret.


Nabovarsel – ombygging av Rådyrveien 13

Vi har mottatt nabovarsel om innredning av leilighet og hybel i kjelleren til Rådyrveien 13 (Oslo elektroservice). Noen av de nærmeste beboerne har tatt kontakt med styret og gitt sine synspunkter.


Styret har ingen innsigelser til selve planene. Derimot sender vi et innspill som gjelder uteområdene. Flere beboere i Hagebyen opplever uteområdet rundt Rådyrveien 13 som sjenerende. I nabovarselet beskrives det at uteområdet er velegnet med tanke på å lage boenheter i bygget. Styret deler ikke helt denne oppfatningen. Uteområdene er i dag stort sett lager og deponi for forretningsvirksomheten. Tomten er full av kabletromler, tilhengere, kontainere og søppel. Vi har selvsagt forståelse for at Oslo elektroservice trenger lagerplass. Samtidig bør deler av uteområdene settes i bedre stand for å ha et godt bomiljø, dersom deler av bygget skal omreguleres til boligformål.


Nye nettsider

Styret jobber videre med å få på plass innholdet til nye nettsider. Vi har fått inn mange saker fra beboerne den siste tiden og har prioritert disse. Arbeidet med nye nettsider har derfor ikke gått så fort som vi hadde håpet på. Vi har nå fordelt ansvar for videre arbeid med innholdet og kommer tilbake med informasjon om når vi kan lansere de nye sidene. Håpet er å lansere nye nettsider i god tid før jul.


Planer om å utvide Bredtvet fengsel

Vi har fått henvendelser fra flere ulike hold om denne saken, både fra andre borettslag og fra beboere. Styret har laget en uttalelse i saken hvor vi er kritiske til planene. Våre viktigste argumenter mot den foreslåtte utvidelsen er konsekvenser for bomiljøet og konsekvenser for naturområdene.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 6 saker fra beboerne.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page