top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøte 16. november 2020

Her er informasjon fra styremøtet mandag 16. november.


Neste og siste styremøte før jul er mandag 7. desember. Første styremøte etter jul blir mandag 11. januar.


På grunn av de høye smittetallene i Oslo og myndighetens anbefaling om å begrense kontakt, gjennomførte vi dette møtet digitalt.


På møtet var 8 av 9 medlemmer og varamedlemmer til stede og vi behandlet totalt 11 saker.


Styret har nå ryddet i oversikten over alle saker i borettslaget som ikke er avsluttet. Hensikten er å ha bedre oversikt over alle saker som på en eller annen måte må følges opp. Sakene varierer selvsagt i omfang og kompleksitet. Enkelte saker kan løses kjapt mens andre, slik som f.eks. byggesaker kan gå over flere år fra første søknad til ferdig og godkjent tilbygg. Pr nå har vi 62 åpne saker som krever en eller annen oppfølging fra styret. Vi tenker at informasjon om saksmengden i borettslaget kan være interessant for beboerne og vil derfor inkludere dette i informasjonen fremover.


Nye nettsider

Styret jobber fortsatt med nye nettsider og ambisjonen er å lansere disse før jul. Vi har valgt å prioritere henvendelser fra beboerne og som beskrevet over har vi relativt mange saker å følge opp. Arbeidet med nettsidene har derfor ikke gått så som fort som vi hadde håpet på.


Oppfølging av brannvernkontroll

Norsk Brannvern har gjennomført brannvernrunde i borettslaget og vi har nå mottatt rapporten. Det er en del andeler som mangler slukkere og/eller røykvarslere. Styret vil skaffe dette og vi kommer tilbake med informasjon om hvordan vi praktisk gjør utdelingen av dette.


Tidsplan for generalforsamlingen 2021

Styret har fastsatt dato for generalforsamlingen i 2021 til 22. mars. Vi planlegger foreløpig med vanlig generalforsamling i mars, men det er viktig å understreke at dette er med forbehold om smittesituasjonen. På møtet diskuterte vi tidsplanen frem mot generalforsamlingen. Følgende datoer er viktige:

  • 15. januar sender vi ut varsel om generalforsamlingen med frister.

  • 15. februar er fristen for å sende inn forslag eller saker til generalforsamlingen. Dersom du ønsker å melde en sak, må du altså gjøre det innen denne datoen.

  • 6. mars planlegger vi å sende ut sakspapirer til generalforsamlingen.

  • 22. mars er altså datoen for selve generalforsamlingen.


Tilbud på rens av avløps- og bunnrør

Borettslaget har fått et tilbud på rens og inspeksjon av alle avløpsrør. Styret ser denne saken i sammenheng med alle øvrige vedlikeholdsoppgaver og planlegger en sak til generalforsamlingen. Vi skrev også om dette i informasjonen fra forrige møte.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 7 saker fra beboerne.

94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page