top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 12. august 2021

Her finner du informasjon fra styremøte 12. august.


7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede på møtet og vi behandlet totalt 17 saker. Det er på nå 99 ulike saker i borettslaget som styret på en eller annen måte må følge opp.


På dette møtet behandlet vi stort sett bare saker fra beboerne, men ønsker å informere om to saker som gjelder fellesskapet.


Digital kommunikasjon med beboere

Styret ønsker i så stor grad som mulig å kommunisere digitalt med beboerne. Grunnen til dette er at det både er kostnads- og arbeidsbesparende for borettslaget. I tillegg er digital kommunikasjon vanlig i de fleste sammenhenger. Samtidig er det viktig for oss at alle får relevant informasjon. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra beboere som helst vil ha informasjon fra borettslaget på papir. Alle får skriv i postkassen om dette. Du kan også lese skrivet her:

Digital kommunikasjon i borettslaget Veitvedt Hageby
.pdf
Download PDF • 92KB

Høstdugnad

Styret har satt dato for høstdugnaden. Dugnaden blir lørdag 16. oktober. Mer informasjon kommer.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page