top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøte 1. februar 2021

Her finner du informasjon fra styremøtet 1. februar 2021.


8 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og vi behandlet totalt 14 saker. På grunn av smittesituasjonen gjennomførte vi møtet på nett. Det er pr nå 60 åpne saker i borettslaget som styret følger opp.


Forberedelser til generalforsamlingen

Styret gikk gjennom tidsplanen frem mot generalforsamlingen og fordelte enkelte oppgaver. Vi minner om at fristen for å sende inn eventuelle forslag til generalforsamlingen er 15. februar.


Vi planlegger for generalforsamling den 22. mars, men alt er med forbehold om smittesituasjonen.


Vedlikeholdsplan

Styret diskuterte vedlikehold og behovet for en mer langsiktig plan. Styret forbereder en slik plan til behandling på generalforsamlingen. Planen er ikke ferdig, men sendes ut sammen med sakspapirene til generalforsamlingen. Vi har tidligere gjort rede for vedlikholdssituasjonen i dette notatet.


Forslag til vedtektsendringer

Styret hadde en første diskusjon om behovet for enkelte endringer i vedtektene. Styret jobber videre med noen forslag. Siden styret ikke har behandlet dette ferdig, gjør vi ikke rede for detaljene her. Forslagene styret lander på, sendes ut sammen med sakspapirene til generalforsamlingen.


Rehabilitering av garasjetak

Det er en større vannlekkasje gjennom taket på en av garasjerekkene. Arbeidet med utbedringer startet denne uken. De som leier de aktuelle garasjene, har fått beskjed direkte.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 7 saker fra beboerne

298 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page