top of page
  • sonjasnurr

Hva betyr det å bo i et borettslag?


Ved å kjøpe en bolig i et borettslag blir man en andelseier. Dette vil si at du vil være eier av din egen bolig, i tillegg til at du har rett til å benytte deg av fellesarealene til borettslaget.


Veitvetveien, Veitvetsvingen, Grevlingveien og Rådyrveien er kommunale veier.

Andre stikkveier og stier tilhører borettslaget.


Alle utendørsområder i hagebyen, inkludert hager/uteplasser tilknyttet din andel - er fellesareal. Praksis er at andelseier disponerer tre meter fra husveggen sin til eget bruk. Derfor må det søkes om å gjøre endringer på egen uteplass, alt fra trampoline i hagen til platting og lignende


ØKONOMI

Det er vanlig at borettslag har fellesgjeld. F.eks. om det er tatt opp et felleslån til å finansiere større rehabiliteringsjobber.

Når du kjøper bolig i et borettslag, overtar du ansvaret for å betale en andel av renter og avdrag på fellesgjeld. Derfor betaler alle ned på alt, uavhengig om din andel blir direkte påvirket eller ei av det lånene tas opp for.

Avdrag og renter på fellesgjelden er en del av de månedlige felleskostnadene du betaler i borettslaget. Felleskostnadene dekker også vedlikehold og drift av borettslaget, det er styrets ansvar og plikt å sikre at felleskostnadene dekker borettslagets utgifter.

STYRET

Alle borettslag skal ha et styre, og styret foretar den daglige driften av borettslaget. Styret må forholde seg til lover og vedtekter når de tar avgjørelser i saker.

Styret kan ikke forventes å inneha noen formell kompetanse innenfor konflikthåndtering.


Å bo i et borettslag medfører forpliktelser blant beboere om å holde seg til gjeldende regler; både de satt av borettslaget og generelle lover - som helligdagsfreden.

Ved konflikter anbefaler vi:


1. Snakk med hverandre


Ta kontakt med aktuell beboer og forklar din oppfatning av saken. Henvend deg på en måte som ikke gjør at en konflikt eskalerer. Ikke involver utenforstående beboere i borettslaget. I mange konflikter er det ingen som har rett/galt, noen ganger må man legge godviljen til, inngå kompromisser og vise forståelse.

2. Ta saken til konfliktrådet


Er konflikten fortsatt ikke løst, kan man oppsøke nærmeste konfliktråd, www.konfliktraadet.no, for gratis assistanse. Konfliktrådet har ikke myndighet til å pålegge partene noe som helst, men er en nøytral tredjepart som naboer kan bruke som en slags megler.
46 views0 comments

Yorumlar


bottom of page