top of page
  • sonjasnurr

Generalforsamling 2024

Updated: Jan 23


Det underrettes om at ordinær generalforsamling vil bli avholdt

Onsdag 20. mars 2024 kl. 18.00 på Veitvet Skole.


Styret arbeider med innkalling til møtet og varsler med dette om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på møtet.

Forslag kan legges i styrets postkasse eller sendes per e-post til: post@veitvedt-hageby.no innen fristen 15 Februar 2024.


Skriv gjerne "Forslag til Generalforsamling" i emne på e-poster.Tips til utforming av innsendte forslag:


  • Forslaget bør være tydelig formulert, med klare mål og hensikter. Unngå unødig kompleksitet og personangrep.

  • Inkluder en god begrunnelse for forslaget. Hvorfor mener du at endringen er nødvendig eller fordelaktig?

  • Unngå å inkludere flere uavhengige saker i ett forslag.


EKSEMPEL:

Forslag: Oppgradering av Fellesområdet

Begrunnelse: Jeg foreslår en oppgradering av fellesområdet med beplantning av flere trær og busker i borettslaget med en kostnadsramme på xxx,- nok.

Relevans: Oppgraderingen vil ha positiv innvirkning på alle beboere ved å skape et hyggeligere utemiljø. Dette er spesielt viktig for de som har små barn eller ønsker å nyte utendørsområdene i vårt vakre borettslag.Generalforsamlingen utgjør det høyeste organet i styringen av et borettslag eller boligselskap.

Her samles alle eiere eller deres representanter for å drøfte og fatte beslutninger vedrørende sentrale anliggender som angår fellesskapets boligområde.

I samsvar med Lov om borettslag (borettslagslova) § 7-4 skal generalforsamlingen avholdes årlig. Loven gir et juridisk rammeverk som regulerer organiseringen og gjennomføringen av generalforsamlinger. Dette omfatter alt fra innkalling av medlemmene til prosedyrer for avstemninger.

124 views0 comments

Comments


bottom of page