top of page
352546746_1215499089163418_967730916179734167_n.png

Generalforsamling 2022

Informasjon om generalforsamlingen 2022

Innkallelse og dagsorden til ordinær generalforsamling

Når: onsdag 23.03.2022 kl. 17:00 

Hvor: Veitvet Skole eller via video 
 

Saksbehandling vil foregå i møte med mulighet for å delta via video. Fordi det ikke lengre er pandemitiltak, legger vi til rette for fysisk møte men også deltakelse via video.

Her finner du protokoll for generalforsamlingen

Skriftlig saksbehandling og forberedelse til møtet 23.03

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med sakspapirene i god tid før møtet og håper alle som har forslag eller spørsmål sender inn disse i god tid. Dere har mulighet til å sende inn skriftlige innspill, spørsmål, forslag til vedtak og kandidater. Merk at det ikke er mulig å melde inn helt nye saker, men det er mulig å fremme andre forslag til vedtak i saker som allerede står på sakslisten.

Alle innspill, spørsmål, forslag og kandidater bør sendes til styret så tidlig som mulig slik at vi kan få avklaringer på dette for alle i god tid før møtet.
 

I forkant av møtet vil vi oppdatere sakspapirene med de skriftlige innspillene. Oppdaterte sakspapirer sendes ut på e-post i forkant av møtet for de som har registrert dette. Sakspapirene legges ut på hjemmesiden vår. Oppdaterte sakspapirer sendes ikke ut med ordinær postgang.
 

Delta fysisk eller via video den 23.03?

Dere kan delta møtet fysisk eller via video. Alle med registrert e-post eller mobilnummer vil få tilsendt en lenke til et videomøte samme dagen som møtet. Denne lenken vil også ligge på hjemmesiden. Det fysiske møtet vil foregå i auditoriet på Veitvet skole Kl 17.00
 

I møtet vil vi gjennomgå sakene. Det er mulighet til å uttale seg om sakene, stille spørsmål og komme med forslag til vedtak. Etter møtet vil vi oppdatere sakspapirene og vedtaksforslagene. Det blir ingen avstemming om sakene i møtet.

Avstemming åpent i 48 timer etter møtet

Stemmesedler sendes ut via SMS og e-post. Andelshaverne kan avgi stemme i 48 timer fra stemmesedler sendes ut.

De som ønsker å avgi stemme pr. SMS må registrere sitt mobilnummer og/eller e-post dersom styret ikke allerede har dette. Dersom du får denne innkallingen pr e-post, har vi allerede din e-post. Dersom du har fått en SMS-varsling om innkalling, har styret allerede ditt mobilnummer. De som trenger hjelp eller ønsker alternativer for avstemming kan ta kontakt med styret på post@veitvedt-hageby.no. Det vil bli lagt til rette for de som ønsker å stemme via fysisk stemmeseddel.

Etter avstemming vil styret kontrollere stemmegivning og sende ut protokoll i samsvar med avstemmingen.


Ønsker om fysisk stemmeseddel og fullmakter
Siden stemmingen blir digital innen 48 timer etter generalforsamlingen, vil behovet for fullmakter trolig være lavt.

 

For dem som ønsker å stemme ved fysisk stemmeseddel, vil det være stemmesedler tilgjengelig hos forettningsfører Nordberg (Erich Mogensønsvei 12) torsdag 24.mars og fredag 25.mars.

 

Fullmakter kan leveres ved oppmøte hos Nordberg ved fysiske stemmer. En fullmakt må spesifisere hvem som gir fullmakt til å stemme, og på vegne av hvem (navn, adresse og signatur for begge parter), og kan skrives på et ark.

Dokumenter

Viktige datoer

  • 15. februar: Frist for å melde inn saker til generalforsamlingen. Saker kan sendes på epost til: post@veitvedt-hageby.no

  • 23. mars. kl. 17:00 - Generalforsamling med mulighet for digital deltagelse 

  • 24. og 25. mars: Avstemning

bottom of page