Beboerguide

Parkering

Informasjon om leie av parkeringsplasser og regler for å lage egen parkeringsplass

Leie parkeringsplass eller garasje av borettslaget

Beboere i hagebyen som disponerer bil, kan leie parkeringsplass eller garasje


Du som bor i Veitvedt Hageby og som disponerer en bil, kan leie enten en parkeringsplass eller en garasje. Du kan ikke leie begge deler. Hvis du har egen parkeringsplass, kan du heller ikke leie parkering eller garasje av borettslaget.
Det er venteliste for både parkeringsplasser og garasjer


Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for parkeringsplass eller garasje, sender du en epost til post@veitvedt-hageby.no . Der skriver du navnet ditt, adressen din og at du vil stå på venteliste for parkeringsplass eller garasjeplass.
Hvor lang er ventelisten og hvilken plass står jeg på?


Ventelisten for både parkeringsplasser og garasjer er dessverre lang. Når du setter deg på ventelisten, får du et «kø nummer» av styret. Her ser du ventelisten for parkering og garasjer.
Hva koster det å leie parkering eller garasje?


En parkeringsplass koster 250,- i måneden mens en garasje koster 600,-.
Du finner mer informasjon i parkeringsreglementet


Borettslaget har et eget parkeringsreglement som inneholder flere detaljer enn de som står på denne siden. Parkeringsreglementet finner du her.
Kan man installere ladeboks til elbil på egen parkering eller garasje?


Ja det kan du.

Borettslaget har en avtale gjennom Ladeklar.

Følg Ladeklar sin egen portal for mer detaljer om deres ladeabonnement: Følg link

Søknad om å lage egen parkeringsplass

Du må søke borettslaget og Oslo kommune


Hvis du vil bygge egen parkeringsplass uten for huset, må du søke borettslaget. Hvis parkeringsplassen får avkjørsel fra offentlig vei, må du også søke Oslo kommune (plan- og bygningsetaten). Du må først sende søknad til borettslaget. Hvis denne blir godkjent, kan du søke plan- og bygningsetaten.
Før du søker, må du sette deg godt inn i reglene som gjelder for å lage parkeringsplass


Borettslaget har egne retningslinjer for å lage parkeringsplasser. Disse finner du her. På denne siden har vi oppsummert en del av den viktigste informasjonen. Det er likevel viktig at du setter deg godt inn i retningslinjene før du lager tegninger og sender søknad.
Søknaden til borettslaget må inneholde målsatte tegninger, nabovarsel og plan for arbeidene


Søknaden til borettslaget må inneholde tegninger av parkeringsplassen med mål. Borettslagets interne regler sier at en parkeringsplass må være minst 5 meter dyp målt fra tomtegrensen og minst 2,5 meter bred. Vær oppmerksom på at Oslo kommune krever at parkeringsplassen må være så stor at du kan snu bilen din på denne. Dette er et krav Oslo kommune stiller og som borettslaget ikke kan overprøve eller gjøre noe med. Dette gjelder ikke for de som har avkjørsel mot privat vei. Rådyrveien, Grevlingveien, Veitvetsvingen og Veitvetveien er alle kommunale veier.

Søknaden må også inneholde en bekreftelse på at naboene er varslet. Det gir naboene mulighet til å komme med eventuelle innvendinger. For å unngå tvil om hva naboene er varslet om, må naboene signere på tegningene av parkeringsplassen. Tegningene med naboenes signaturer, sender du sammen med søknaden.

Søknaden må også inneholde en fremdriftsplan for selve arbeidet med å lage parkeringsplassen.

Søknaden sendes på epost til post@veitvedt-hageby.no
Du må betale depositum før styret kan behandle din søknad


Du må betale inn et depositum på 5.000,- kroner til borettslagets depositumskonto før styret kan behandle søknaden din. Du får tilbake pengene når parkeringsplassen er ferdig og styret har godkjent denne. Depositumkonto: 6072 05 24883
Når styret har godkjent søknaden, kan du søke plan- og bygningsetaten


Hvis parkeringsplassen din får avkjøring fra offentlig vei, må du søke plan- og bygningsetaten om lov til dette. Du kan sende søknad til plan- og bygningsetaten når styret har godkjent søknaden. Du er selv ansvarlig for hele prosessen med søknad til kommunen.

Før du kan starte arbeidet, må du sende en kopi av godkjenningen fra plan- og bygningsetaten til styret. Hvis plan- og bygningsetaten stiller krav som ikke var omtalt i søknaden din til borettslaget, må styret vurdere disse før du kan starte arbeidene.
Du er selv ansvarlig for vedlikeholdet av parkeringsplassen


Når parkeringsplassen er ferdig, er du selv ansvarlig for alt vedlikehold av denne og alle fremtidige kostnader. Det inkluderer kostnader dersom parkeringsplassen må graves opp fordi borettslaget må drenere rundt huset, trekke kabler eller reparere rør.