Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20

Det varsles om ordinær generalforsamling 2020

Onsdag 19. august 2020 kl. 18.00
Quality Hotel 33, Østre Akervei 33, 0509 Oslo


Regjeringen har gjennomført lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni 2020 i tråd med planen for håndtering av covid-19. Det er nå tillatt med arrangementer på inntil 200 personer med 1 meters mellomrom, som betyr at vi etter alt å dømme kan avholde generalforsamlingen med fysisk oppmøte i august.

Formell innkalling til generalforsamlingen kommer iht. § 13 i vedtektene i månedsskiftet juli/august.

For å etterleve smittevernkravene har styret leid lokale til generalforsamlingen på
Quality Hotel 33 med plass til 200 personer med 1 meters mellomrom. Erfaringsmessig er oppmøtet lavere enn det, men da er vi rimelig sikker på at alle som vil delta kan gjøre det ift. restriksjonene som foreligger pr i dag.

Dagsorden er den samme som i den opprinnelige innkallingen av 4. mars. Innkallingen ligger på hjemmesiden til borettslaget, eller dere kan få den tilsendt ved å sende en epost til
post@veitvedt-hageby.no.

Generalforsamlingen 19. august erstatter den skriftlige avstemningen som ble avholdt i juni, etter ønske av beboerne.

Ta kontakt med styret om du har spørsmål - og ha en fin sommer
J

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag